Các Lớp Học Tiếng Anh Riêng Tư ở Washington DC, Hoa Kỳ

Washington DC - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Anh cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
1 trường ngoại ngữ trong Washington DC hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ 870 USD tới 870 USD cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Washington DC

Giá (2 tuần):

870 USD =
300 USD Private & Semi Private (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 5 một tuần)
+ 450 USD , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 120 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc