Các Lớp Học Tiếng Anh Riêng Tư ở Washington DC, Hoa Kỳ

Washington DC - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Anh cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Washington DC được liệt kê trong danh sách:: 4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)
1 trường ngoại ngữ trong Washington DC hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Washington DC

Washington Language Institute, Washington DC
4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Private & Semi Private

Buổi học một tuần: 5  | Số người tối đa của nhóm : 1
1350 USD

Giá (2 tuần):

1350 USD =
600 USD Private & Semi Private (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 5 một tuần)
+ 600 USD Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc