CáC KHóA HọC TIếNG ANH

162 trường ngoại ngữ , giá dao động từ 255 USD đến 12770 USD cho khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Úc

Brisbane

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (15 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1270 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
460 AUD Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 585 AUD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 225 AUD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3860 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3860 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Cairns

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1560 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cairns College of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
680 AUD General English Full-Time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 660 AUD Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 220 AUD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1384 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cairns Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
550 AUD Basic English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 634 AUD Homestay, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 200 AUD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3860 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3860 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Gold Coast

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1510 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Gold Coast Learning Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
560 AUD General English Course Full-time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 750 AUD Homestay, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3860 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3860 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Melbourne

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1040 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lyceum English Language Australia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
498 AUD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 392 AUD Hostel - Dormitory, Chung phòng (nhiều giường), Ăn sáng
+ 150 AUD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Melbourne)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3860 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3860 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Perth

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1420 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Perth International College of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
660 AUD General Intensive English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 23 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 610 AUD Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 150 AUD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá Perth)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3860 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3860 AUD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 AUD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Sydney

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

900 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cass Training International College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
700 AUD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1640 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Language Company chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
780 AUD Intensive General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 640 AUD Long term hostel – Glebe YHA, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 220 AUD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Sydney)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3860 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3860 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (21 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1210 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Sydney English Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 AUD General English Full Time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 330 AUD Backpacker Hostel, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 180 AUD Phí hành chính của trường

Canada

Burlington

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1265 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Encounters Inc. chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
500 CAD Group English Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 615 CAD Host family, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 150 CAD Phí hành chính của trường

Calgary

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1410 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Sol Schools chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
710 CAD Specialized Intensive (SG-30) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 590 CAD Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 110 CAD Phí hành chính của trường

Kelowna

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1290 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International Gateway Kelowna chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
550 CAD Practical ESL Full time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 620 CAD Homestay, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 120 CAD Phí hành chính của trường

Toronto

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (42 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1330 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ACCESS International English Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
670 CAD Full-Time General (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 525 CAD Roomstay, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 135 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1220 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ILAC - International Language Academy of Canada chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
500 CAD General English - Semi-Intensive Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 595 CAD Homestay, Phòng đôi, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 125 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.7/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1305 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
620 CAD Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 555 CAD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 130 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (114 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1260 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Quest Language Studies chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
630 CAD Intensive / Major 25 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 530 CAD Neil-Wycik Residence, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (30 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1310 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Sol Schools chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
590 CAD Semi-Intensive (SG-20) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 610 CAD Student House, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 110 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Toronto)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3680 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3680 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Vancouver

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (38 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1520 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Canadian as a Second Language Institute (CSLI) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
710 CAD English Full time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 670 CAD Homestay, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 140 CAD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1220 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ILAC - International Language Academy of Canada chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
500 CAD General English - Semi-Intensive Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 595 CAD Homestay, Phòng đôi, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 125 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1300 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Pera College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
660 CAD Academic Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 520 CAD Homestay , Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 120 CAD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1350 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Sol Schools chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
590 CAD Semi Intensive (SG-20) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 650 CAD Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 110 CAD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3680 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3680 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

883 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Tamwood Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
758 CAD General English 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 125 CAD Phí hành chính của trường

Victoria

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1345 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi inlingua Victoria College of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
570 CAD Semi Intensive - iSEMI (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 625 CAD Homestay, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 150 CAD Phí hành chính của trường

Whistler

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

913 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Tamwood Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
758 CAD General English 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 155 CAD Phí hành chính của trường

Anh

Birmingham

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (6 ý kiến đánh giá Birmingham)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1760 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1760 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Bournemouth

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (52 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

740 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Anglo European School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
410 GBP Standard (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 250 GBP Homestay, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 80 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (46 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

805 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Anglo-Continental chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
525 GBP Standard (G-1.20) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 280 GBP Homestay, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (66 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

781 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings Colleges chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
478 GBP Compact Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 228 GBP Homestay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 75 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá Bournemouth)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1960 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1960 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Brighton

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (76 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

830 GBP =
490 GBP General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 300 GBP Economy Residence, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (22 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

490 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Interactive English Language School, Ltd. chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
230 GBP Standard course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 210 GBP Homestay, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Anh
ISIS  
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

779 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ISIS chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
424 GBP General English Morning 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 270 GBP Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 85 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (36 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

640 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 230 GBP Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (6 ý kiến đánh giá Brighton)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1920 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1920 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Bristol

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

830 GBP =
450 GBP General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 340 GBP Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1960 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1960 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Cambridge

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

880 GBP =
490 GBP General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 350 GBP Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (78 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

670 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 260 GBP Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 GBP Phí hành chính của trường

Canterbury

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (53 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

827 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Concorde International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
536 GBP General English 25 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 196 GBP Student Houses - City centre, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 95 GBP Phí hành chính của trường

Colchester

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (89 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

815 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Colchester English Study Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
470 GBP Main Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 270 GBP Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 75 GBP Phí hành chính của trường

Exeter

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (63 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

876 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Globe English Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
620 GBP Main Programme (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 216 GBP Shared Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

684 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Skola - English in Exeter chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
440 GBP General English 21 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 21 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 244 GBP Student Houses - Summer only, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Isle of Wight

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá Isle of Wight)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1790 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1790 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Leeds

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

627 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
320 GBP Standard General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 307 GBP Home Stay, Phòng đôi, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)

Liverpool

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá Liverpool)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1760 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1760 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Luân Đôn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

770 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi A2Z School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
360 GBP Callan PLUS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 360 GBP Homestay AREA 2, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (33 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

758 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
360 GBP Standard General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 343 GBP Home Stay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 55 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

590 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Clubclass chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
200 GBP English Club (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 18 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 310 GBP Host Family - Standard - Zone 3 or 4, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

930 GBP =
510 GBP General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 380 GBP Student House, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Anh
ISIS   Một trong số 50 trường ngoại ngữ Được Yêu Thích Nhất của chúng tôi trên thế giới (trong 12 tháng gần đây)
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (13 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

859 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ISIS chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
474 GBP General English Morning 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 300 GBP Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 85 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

869 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings Colleges chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
528 GBP Compact Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 266 GBP Homestay Twin Room, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 75 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (38 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

774 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language In London chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
420 GBP General English Full Time (C1) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 314 GBP Standard Homestay, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (50 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

680 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International - Central chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 270 GBP Homestay Zones 4 - 6, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (13 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

680 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International - Hampstead chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
340 GBP Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 270 GBP Homestay (zones 4-6), Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (144 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

832 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Select English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
524 GBP Summer English Intensive - High Season (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 258 GBP School Residence, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

870 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Skola - English in London, Soho chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
440 GBP General English 21 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 21 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 430 GBP Budget Student House, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (89 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

935 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi St George International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
510 GBP Standard (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 360 GBP Homestay Zone 4&5, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 65 GBP Phí hành chính của trường

Manchester

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

772 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi A2Z School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
432 GBP A2Z Plus Morning Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 24 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 290 GBP Salford Student Village, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Anh
Accord  

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

670 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accord chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
340 GBP General English Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 290 GBP Residence John Lester and Eddie Colman Court, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Anh Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha
Berlitz  
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

820 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Berlitz chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
490 GBP General English Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 280 GBP Residence, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (8 ý kiến đánh giá Manchester)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1760 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1760 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Oxford

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

703 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
360 GBP Standard General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 343 GBP Home Stay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

896 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CIE - College of International Education chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
466 GBP Intensive English (INT25) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 380 GBP Host Family, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 50 GBP Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Anh
ISIS  
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

799 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ISIS chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
424 GBP General English Morning 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 290 GBP Homestay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 85 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

975 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings Colleges chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
556 GBP Compact Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 344 GBP Homestay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 75 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá Oxford)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

2090 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2090 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Plymouth

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

681 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Meridian School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
370 GBP General English 19 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 19 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 236 GBP Host Family , Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 75 GBP Phí hành chính của trường

Portsmouth

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (46 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

810 GBP =
490 GBP Full-time General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 22.5 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 260 GBP Student House Waverley Road, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 60 GBP Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

681 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Meridian School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
370 GBP General English - 19 hours per week (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 19 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 236 GBP Host Family , Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 75 GBP Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Portsmouth)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1820 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1820 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Worthing

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (45 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

627 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
320 GBP Standard General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 307 GBP Home Stay, Phòng đôi, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)

IRELAND

Cork

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (131 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

765 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ACET/Cork Language Centre International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
430 € Standard Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 335 € Student Residence - University Hall Apartments, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

678 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cork English World chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
448 € GE1 - General English 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 180 € Budget Apartment - North Quay Place, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3040 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3040 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Dublin

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

820 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi A2Z School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
360 € Standard course 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 410 € Homestay Standard, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 50 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (192 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

855 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Alpha College of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
450 € General English - GE01 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 340 € Homestay, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 65 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (127 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

920 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre of English Studies (CES) chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
500 € Standard General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 420 € Host Family, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (48 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

820 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kenilworth Language Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
390 € General English Programme (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 390 € Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 40 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (54 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

750 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language in Dublin chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
420 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 290 € Homestay, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá Dublin)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3250 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3250 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

835 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Swan Training Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
420 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 350 € Host family, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 65 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

870 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi The Linguaviva Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
440 € General English Standard (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 360 € Host Family , Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 70 € Phí hành chính của trường

Galway

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (11 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

780 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Bridge Mills Galway Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
350 € General English EG20 - Low season (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 380 € Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 50 € Phí hành chính của trường

Limerick

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (106 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

500 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Limerick Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
250 € Standard English - GE20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 250 € Student Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3080 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3080 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Malta

Gozo

Các khóa học Tiếng Anh
BELS   Một trong số 50 trường ngoại ngữ Được Yêu Thích Nhất của chúng tôi trên thế giới (trong 12 tháng gần đây)
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (47 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

590 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi BELS chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
200 € General English Standard Group Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 340 € BELS Residence (Country-side/Town), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Gzira

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.7/5.0  (34 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

562 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Chamber College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
270 € General English (20) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 252 € Standard - Self-Catering Apartments, Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường

Msida

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

550 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Skylark School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
250 € General English Semi Intensive Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 250 € Student Apartment, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Sliema

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (25 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

483 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Communication School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
278 € General English Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 195 € Balco Harmony - Hostel, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 10 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (185 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

569 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi inlingua chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
300 € General English 20 (13+ years) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 234 € Host Family, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 35 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (195 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

570 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Linguatime School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
290 € General English Group (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 260 € Shared Apartment, Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 20 € Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3030 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3030 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

St. Julians

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.7/5.0  (343 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

520 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Clubclass chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
280 € General English Standard (GES) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 160 € Student House (HSESHR), Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (36 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

670 € =
370 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 260 € Student Residence, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (46 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

610 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
300 € General English Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 260 € School Residence Garden View Complex, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Vịnh St Paul\'s

Các khóa học Tiếng Anh
BELS  
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

460 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi BELS chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
200 € General English Standard (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 210 € School Residence, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Valletta

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (23 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

530 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
260 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 240 € Self Catering Apartment, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường

New Zealand

Auckland

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1500 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Auckland English Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
640 NZD Communication English - Afternoon (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 660 NZD Rocklands Accommodation Epsom, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 200 NZD Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Anh
CCEL  

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1570 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CCEL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
810 NZD General English Full-time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 23 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 610 NZD Empire Apartments - Shared apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 NZD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.5/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1210 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
510 NZD Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 560 NZD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 140 NZD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3600 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3600 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (17 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1655 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Unique New Zealand chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
780 NZD Full Time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 675 NZD Homestay, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 200 NZD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (36 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1600 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Worldwide School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
720 NZD Combo Programme (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 655 NZD Homestay, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 225 NZD Phí hành chính của trường

Christchurch

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3640 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3640 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Hamilton

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1560 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Waikato Institute of Education chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
760 NZD General English Full-Time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 620 NZD Homestay 18+, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 180 NZD Phí hành chính của trường

Queenstown

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1480 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Schools New Zealand chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
780 NZD General English - Full Time (25 hours/week) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 475 NZD Student House - Fernhill, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 225 NZD Phí hành chính của trường

Philippines

Đảo Boracay

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

945 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Paradise English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
625 USD General Program (20 Group + 5 Individual) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 195 USD Dormitory, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 125 USD Phí hành chính của trường

Scotland

Edinburgh

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (64 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1040 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Basil Paterson chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
716 GBP General English Full Time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 324 GBP Homestay, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá Edinburgh)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1920 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1920 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

590 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TLI English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
310 GBP General English Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 280 GBP Homestay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)

Glasgow

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (50 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

660 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
440 GBP Intensive Summer 25 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 190 GBP Self-catering homestay, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 GBP Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1920 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1920 GBP Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 GBP Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Nam Phi

Mũi Hảo Vọng

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

860 € =
440 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 380 € Student House , Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (47 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

750 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi INTERLINK School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
410 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 340 € Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

850 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Teaching Centre, LTC chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
380 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 430 € Homestay Standard, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 40 € Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3300 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3300 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Thành phố Cảng Elizabeth

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

640 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Bay Language Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
360 € General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 280 € Superior Student Commune, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Hoa Kỳ

Beverly Hills

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1227 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mentor Language Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
441 USD ESL - Basic English Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 636 USD Dormitory Shared, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Boston

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (18 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1440 USD =
660 USD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 630 USD Shared apartment - Allston Apartment, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1510 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS Boston Commons chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
710 USD Vacation English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 18 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 650 USD Homestay, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1426 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings Colleges chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
686 USD Compact Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 24 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 590 USD Homestay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.5/5.0  (12 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1200 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
510 USD Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 540 USD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Chicago

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá Chicago)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Fort Lauderdale

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3640 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3640 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.6/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1190 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TLA-The Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
480 USD General English 1 (GE A1) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 585 USD Homestay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 125 USD Phí hành chính của trường

Honolulu

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (35 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1485 USD =
680 USD Intensive English Program (IEP) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 680 USD Waikiki Beachside Hostel, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 125 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Honolulu)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Las Vegas

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1280 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS Las Vegas Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
680 USD Vacation English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 18 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 450 USD Homestay, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Los Angeles

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1480 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi FLS Citrus College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
730 USD Vacation English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 18 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 600 USD Homestay, Phòng đôi, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1446 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kings Colleges chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
860 USD Intensive English Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 436 USD Summer Residence - Quad Room - self-catering, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1257 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Mentor Language Institute Hollywood chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
441 USD BEP - Basic English Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 666 USD Dormitory Shared, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá Los Angeles)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Miami

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1490 USD =
660 USD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 680 USD Studio Apartment - Twin, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (35 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1090 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Open Hearts Language Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
420 USD International Semi-Intensive ESL program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 550 USD Brickell Residence (summer), Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 120 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1582 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
792 USD Rapid Progress 30 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 635 USD West Avenue Apartments, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 155 USD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1480 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Sol Schools chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
620 USD SG-20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 750 USD Shared Student House, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 110 USD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3640 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3640 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

New York

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1550 USD =
740 USD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 660 USD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.5/5.0  (10 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1530 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House New York chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
740 USD General English 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 660 USD Broadway Hotel and Hostel, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 130 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (165 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1747 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Rennert International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
728 USD Rapid Progress 20 - Standard Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 795 USD Homestay Brooklyn and Queens, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 224 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá New York)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3640 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3640 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Orlando

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Orlando)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Portland

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

San Diego

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1340 USD =
660 USD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 530 USD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1200 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
510 USD Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 540 USD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường

San Francisco

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1520 USD =
660 USD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 710 USD Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1200 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Anh course online at this website. Click on school for details. =
510 USD Standard 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 540 USD Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Santa Monica

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1470 USD =
660 USD General English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 660 USD Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 150 USD Phí hành chính của trường

Seattle

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Seattle)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3580 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
3580 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Washington DC

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1330 USD =
760 USD Intensive Plus Program (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 28 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 450 USD Basic Homestay, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 120 USD Phí hành chính của trường

Wales

Cardiff

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.5/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

750 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Celtic School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
410 GBP General English 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 240 GBP Residence - Standard, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 GBP Phí hành chính của trường

Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Anh & các lớp học Tiếng Anh & các chương trình học Tiếng Anh ở nước ngoài tại các trường Tiếng Anh ở Úc, Canada, Anh, IRELAND, Malta, New Zealand, Philippines, Scotland, Nam Phi, Hoa Kỳ, Wales.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc