Các khóa học Tiếng Pháp

36 trường ngoại ngữ , giá dao động từ 755 € đến 1760 € cho khóa học Tiếng Pháp 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Canada

Montreal

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1203 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi M.I.I.L.A chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
530 CAD Semi-intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 18 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 523 CAD Khu Nhà Ở, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 CAD Phí hành chính của trường

Quebec

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (69 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1380 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Bouchereau Lingua International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
610 CAD Standard -- Full Time (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 24 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 660 CAD Ở nhà người bản xứ, không bao gồm ăn uống, từ 18 tuổi trở lên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 110 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1405 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi École Québec Monde chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
580 CAD Intensive French (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 720 CAD Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 105 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Quebec)
4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3670 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3670 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Pháp

Amboise

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1080 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Eurocentres chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
644 € Basic 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 326 € Khu Nhà Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 110 € Phí hành chính của trường

Biarritz

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1064 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Biarritz French Courses Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
540 € Standard French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 444 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 80 € Phí hành chính của trường

Chamonix

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

820 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Insted Chamonix chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
500 € Standard Intensive Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 270 € Căn Hộ Ở Chung - Chambed, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

La Rochelle

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1144 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Eurocentres chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
652 € Basic 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 382 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 110 € Phí hành chính của trường

Lyon

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (119 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

820 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lyon Bleu International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
440 € Intensive French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 325 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 € Phí hành chính của trường

Marseille

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (21 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

825 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ADEL Provence - Baraerlin chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
390 € General Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 370 € Ở cùng gia đình giám hộ - Tự túc ăn uống, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 65 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Marseille)
4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Montpellier

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (115 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

780 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accent Francais chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
460 € Standard (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (91 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

770 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ecole Klesse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
450 € Standard Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Chung Nhà, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

846 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Institut Européen de Français chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
480 € General French - Option 1 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 22 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 286 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Pháp
LSF   Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Montpellier Giá thấp nhất cho khóa học căn bản kèm ăn ở tại Pháp Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Canada
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (95 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

765 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSF chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
440 € Standard Course (20) (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 75 € Phí hành chính của trường

Morzine (Anpơ)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1050 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Alpine French School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
470 € Standard French Intensive Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 520 € Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 60 € Phí hành chính của trường

Nantes

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Nice

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (81 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1000 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Azurlingua, ecole de langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
510 € Standard (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 430 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 60 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (50 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1071 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
516 € GR 20 - Intensive course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 510 € Căn Hộ Ở Chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 45 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.7/5.0  (7 ý kiến đánh giá Nice)
4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Paris

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (123 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1180 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accord French Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
620 € Intensive Course A - 20 h/ week (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 26 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 560 € Khu Nhà Sinh Viên (chỉ vào mùa hè), Phòng đơn, Không có bữa ăn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1180 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Eurocentres chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
672 € Basic 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 398 € Résidence St Mandé, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 110 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (37 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1250 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
630 € Standard 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 535 € Ở Nhà Người Bản Xứ tại Paris, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 85 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (12 ý kiến đánh giá Paris)
4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3350 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3350 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Rambouillet

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.6/5.0  (18 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Planete Langues-Institut International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
660 € Intensive Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 30 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 460 € Tiện Nghi Sinh Viên, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 50 € Phí hành chính của trường

Rouen

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1169 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi French in Normandy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
638 € Intensive Group Classes (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 431 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 100 € Phí hành chính của trường

Royan

Các khóa học Tiếng Pháp Các khóa học Tiếng Anh
CAREL  
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (116 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

805 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CAREL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
650 € General French Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 155 € Căn Hộ Ở Chung - Mùa Thấp Điểm, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Toulouse

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (41 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

755 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Langue Onze Toulouse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
435 € Intensive French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 23 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 60 € Phí hành chính của trường

Tours

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.7/5.0  (22 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

970 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Tours Langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
590 € Full-Time French (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 360 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 20 € Phí hành chính của trường

Guadeloupe

Le Gosier

Các khóa học Tiếng Pháp
IMLC  
Đánh giá tổng quát của học viên: 3.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1110 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi IMLC chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
640 € General French (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 470 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng

Sainte Anne

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1050 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre Caribéen de Langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
600 € Group course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 400 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Monaco

Monte Carlo

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1760 € =
1080 € Group lessons (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 630 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 50 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

4520 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
4520 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Thụy Sĩ

Geneva

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá Geneva)
4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

4800 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
4800 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Lausanne

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1665 CHF Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi VOXEA Swiss Private Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
945 CHF Standard (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 590 CHF Giường Ngủ và Ăn Sáng, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 130 CHF Phí hành chính của trường

Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Pháp & các lớp học Tiếng Pháp & các chương trình học Tiếng Pháp ở nước ngoài tại các trường Tiếng Pháp ở Canada, Pháp, Guadeloupe, Monaco, Thụy Sĩ.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc