CáC KHóA HọC TIếNG PHáP

33 trường ngoại ngữ , giá dao động từ 740 € đến 1720 € cho khóa học Tiếng Pháp 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Canada

Montreal

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (37 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1187 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Académie Linguistique Charlemagne chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
577 CAD Intensive (25) (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 510 CAD Homestay, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 100 CAD Phí hành chính của trường

Quebec

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (64 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1320 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Bouchereau Lingua International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Pháp course online at this website. Click on school for details. =
590 CAD Standard -- Full Time (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 24 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 630 CAD Roomstay 18+, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 100 CAD Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1405 CAD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi École Québec Monde chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
580 CAD Intensive French (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 720 CAD Host Family, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 105 CAD Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Quebec)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3620 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3620 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Pháp

Biarritz

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (25 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1116 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Biarritz French Courses Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
540 € Standard French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 496 € Homestay, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 80 € Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1069 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue - BLS Biarritz chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
558 € Foundation Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 431 € Host Family, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 80 € Phí hành chính của trường

Bordeaux

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (46 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1110 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue - BLS Bordeaux chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
508 € Foundation Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 522 € Host Family, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 80 € Phí hành chính của trường

Chamonix

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

800 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Insted Chamonix chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
480 € Standard Intensive Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 270 € Shared Apartment - Chambed, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Lyon

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (85 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

790 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lyon Bleu International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
430 € Intensive French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 305 € Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 € Phí hành chính của trường

Marseille

Đánh giá tổng quát của học viên: 2.8/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

845 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ADEL Provence - Baraerlin chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
390 € General Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 390 € Host family, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 65 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Marseille)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3070 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3070 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Montpellier

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (99 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

760 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accent Francais chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
440 € Standard (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 240 € Homestay with Use of Kitchen, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (70 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

740 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ecole Klesse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
450 € Standard Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 220 € House Share, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

859 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Institut Européen de Français chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
480 € General French - Option 1 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 22 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 299 € Shared Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Pháp
LSF   Một trong số 50 trường ngoại ngữ Được Yêu Thích Nhất của chúng tôi trên thế giới (trong 12 tháng gần đây) Các cựu học sinh đã đánh giá cao cho trường vì Giá tốt nhất hàng tuần. Giá trung bình mỗi khóa học ở những lần đặt trước của trường học này thuộc 20% nhóm các các trường có mức giá thấp nhất ở Canada
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (66 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

765 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSF chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
440 € Standard Course (20) (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 250 € Homestay, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 75 € Phí hành chính của trường

Nice

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (66 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1000 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Azurlingua, ecole de langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
510 € Standard (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 430 € Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 60 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (52 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1003 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
466 € Foundation Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 457 € Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (42 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1065 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
500 € GR 20 - Intensive course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 520 € Shared Apartments, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 45 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.6/5.0  (5 ý kiến đánh giá Nice)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3070 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3070 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Paris

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (110 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1220 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accord French Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
620 € Intensive Course A - 20 h/ week (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 26 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 600 € Maison des Mines Student Residence (summer only), Phòng đơn, Không có bữa ăn

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.7/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1193 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue Paris Opéra chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
526 € Foundation Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 587 € Host Family, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (63 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1107 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue Paris Victor Hugo chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
466 € Foundation Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 561 € Cité Universitaire Internationale de Paris, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1028 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Pháp course online at this website. Click on school for details. =
430 € Standard 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 513 € Homestay Paris, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 85 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (12 ý kiến đánh giá Paris)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3350 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3350 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Rambouillet

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (10 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Planete Langues-Institut International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
660 € Intensive Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 30 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 460 € Student Comfort, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 50 € Phí hành chính của trường

Royan

Các khóa học Tiếng Pháp Các khóa học Tiếng Anh
CAREL  
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (105 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

785 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CAREL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
630 € General French Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 155 € Shared Apartment - Low Season, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Toulouse

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.9/5.0  (25 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

740 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Langue Onze Toulouse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
430 € Intensive French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 23 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 250 € Shared Flat, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 60 € Phí hành chính của trường

Tours

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3070 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3070 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.6/5.0  (14 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

970 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Tours Langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
590 € Full-Time French (20 hours) (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 360 € Homestay, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 20 € Phí hành chính của trường

Guadeloupe

Sainte Anne

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1010 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centre Caribéen de Langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
600 € Group course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 360 € Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Pháp
IMLC  

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1150 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi IMLC chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Pháp course online at this website. Click on school for details. =
650 € General French (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 55 minutes per lesson)
+ 500 € Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng

Monaco

Monte Carlo

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1720 € =
1050 € Group lessons (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 18 một tuần - 50 minutes per lesson)
+ 620 € Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 50 € Phí hành chính của trường

Thụy Sĩ

Geneva

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá Geneva)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

4800 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
4800 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Pháp & các lớp học Tiếng Pháp & các chương trình học Tiếng Pháp ở nước ngoài tại các trường Tiếng Pháp ở Canada, Pháp, Guadeloupe, Monaco, Thụy Sĩ.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc