X

Các khóa học Tiếng Pháp

Thời lượng
Ngày bắt đầu
Ngày bắt đầu
Tính giá
Canada
42 trường ngoại ngữ , giá dao động từ
đến
cho khóa học Tiếng Pháp 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Canada

2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 1345CAD 1345CAD
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Canada
Montreal
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1218CAD 1192CAD
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 24 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 73 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1400CAD 1370CAD
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1415CAD 1386CAD
=
Hủy MIỄN PHÍ

Pháp

Amboise
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 931€ 907€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 31 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1099€ 1071€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Canada
Biarritz
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 11 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1070€ 1043€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Bordeaux
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 55 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1144€ 1118€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 914€ 885€
=
Hủy MIỄN PHÍ
La Rochelle
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 1007€ 983€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 129 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 820€ 798€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.7/5.0 27 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 845€ 826€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 125 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 780€ 757€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 97 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 770€ 748€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 22 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 6 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 846€ 822€
=
Hủy MIỄN PHÍ
LSF
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Pháp
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 112 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 785€ 763€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Morzine (Anpơ)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 1175€ 1148€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
193 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 3100€ 2945€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 90 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1030€ 1004€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 65 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 934€ 911€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 56 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1084€ 1059€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 26 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 132 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1230€ 1197€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Paris
Paris
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 159 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1084€ 1057€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Paris
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 1308€ 1283€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 1170€ 1146€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 67 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1230€ 1203€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 38 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1250€ 1219€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 30 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 22 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1130€ 1097€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 4 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1238€ 1205€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Royan
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 123 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 855€ 822€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 23 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 45 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 775€ 753€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
193 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 3100€ 2945€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 27 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1010€ 979€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Guadeloupe

Le Gosier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.5/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1264€ 1233€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1230€ 1199€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Martinique

Fort-de-France
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 5 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1165€ 1138€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Monaco

2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
193 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 4520€ 4294€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Thụy Sĩ

2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
5.0/5.0 1 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 1580CHF 1537CHF
=
Hủy MIỄN PHÍ
Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Pháp & các lớp học Tiếng Pháp & các chương trình học Tiếng Pháp ở nước ngoài tại các trường Tiếng Pháp ở Canada, Pháp, Guadeloupe, Martinique, Monaco, Thụy Sĩ.
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm