CáC KHóA HọC TIếNG ĐứC

26 trường ngoại ngữ , giá dao động từ 240 CHF đến 1390 CHF cho khóa học Tiếng Đức 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Áo

Salzburg

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (24 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1218 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua Salzburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
893 € Standard Deutsch Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 325 € Host Family, Phòng đơn, Ăn sáng

Vienna

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3320 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3320 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

734 € =
500 € Standard Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 234 € Student Residence, Phòng đôi, Không có bữa ăn

Đức

Augsburg

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

540 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Augsburger Deutschkurse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € Intensive Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 290 € Homestay, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)

Berlin

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (45 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

655 € =
270 € Standard (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 310 € Shared Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 75 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

780 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
460 € Intensive Plus (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 24 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 320 € Shared Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

425 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € Main course (German) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 150 € Shared apartments (category I), Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3170 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

320 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Verbum Novum GmbH - Summer School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
320 € Standard course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)

Cologne

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (25 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

780 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
460 € Intensive Plus (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 24 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 320 € Shared Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá Cologne)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3170 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Darmstadt

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

425 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € Main course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 150 € Shared apartments \"Rheinstraße\", Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường

Dresden

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (22 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

665 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kästner Kolleg - Tandem chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
400 € Intensive Course 25 (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 240 € Student Apartment, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường

Frankfurt

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (13 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

660 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi DID Deutsch-Institut chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
380 € Standard Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 280 € Roomstay, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3250 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3250 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Hamburg

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá Hamburg)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3170 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (23 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

576 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TANDEM Hamburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
280 € Standard 20 Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 296 € Shared Flat, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Heidelberg

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (100 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

525 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € Main Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 250 € Hall of Residence Category I (Concordia, Bosch, Brox, Karlsruhe, Steinhof), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường

Lindau

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

620 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Dialoge Sprachinstitut chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
300 € Standard Course 20 (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 170 € Residence, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 150 € Phí hành chính của trường

Mainz

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

240 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Verbum Novum GmbH chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
240 € Standard course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)

Munich

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

740 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
460 € Intensive Plus (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 24 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 280 € Carl Duisberg Guest House, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Munich)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3170 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Radolfzell

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (13 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

640 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
460 € Intensive Plus (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 24 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 180 € Guest House Standard, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Stuttgart

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Stuttgart)
4.2/5.0  (152 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3170 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Thụy Sĩ

Basel

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3570 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
3570 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 60 minutes per lesson)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Zurich

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.7/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1390 CHF Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này Additional special offers available. Only when booking your Tiếng Đức course online at this website. Click on school for details. =
570 CHF Standard 20 (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 minutes per lesson)
+ 710 CHF Homestay, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 110 CHF Phí hành chính của trường

Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Đức & các lớp học Tiếng Đức & các chương trình học Tiếng Đức ở nước ngoài tại các trường Tiếng Đức ở Áo, Đức, Thụy Sĩ.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc