Các khóa học Tiếng Hy Lạp

8 trường ngoại ngữ , giá dao động từ 1090 € đến 1425 € cho khóa học Tiếng Hy Lạp 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Hy Lạp

Athens

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1425 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hellenic Language School Alexander the Great chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
710 € General Greek - Extended program (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 715 € Khách Sạn Loại B2, Phòng đơn, Ăn sáng

Chania (Crete)

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (25 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1425 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hellenic Language School Alexander the Great chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
710 € General Greek - Extended Program (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 715 € Khách Sạn - Loại B, Phòng đơn, Ăn sáng

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.8/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1250 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
570 € Modern Greek Intensive (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 680 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (11 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1090 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lexis - Centre of Greek Language & Culture chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
600 € Intensive Course (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 490 € Khách Sạn (Mùa Thấp Điểm), Phòng đôi, Không có bữa ăn

Piraeus

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1320 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
570 € Modern Greek Intensive (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 750 € Khách Sạn Loại B2: Piraeus Dream City, Phòng đơn, Ăn sáng

Rhodes

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1270 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
570 € Modern Greek Intensive (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 700 € Khách Sạn Parthenon, Phòng đơn, Ăn sáng

Thessaloniki

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1295 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hellenic Language School Alexander the Great chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
710 € General Greek - Extended Program (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 € Khách Sạn - Loại C, Phòng đơn, Ăn sáng

Đánh giá tổng quát của học viên: 2.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1410 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
570 € Modern Greek Intensive (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 840 € Khách Sạn Loại B2: Phòng & Căn Hộ Màu Sắc, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Hy Lạp & các lớp học Tiếng Hy Lạp & các chương trình học Tiếng Hy Lạp ở nước ngoài tại các trường Tiếng Hy Lạp ở Hy Lạp.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc