X

Học Việc kết hợp Học Ngoại Ngữ

Làm Việc Kết Hợp Học Ngoại Ngữ là cơ hội để bạn có thêm kinh nghiệm làm việc. Chúng tôi sẽ chỉ chọn ra các chương trình trong đó nêu rõ bạn sẽ được trả lương khi làm việc, các công việc này chủ yếu tập trung trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch. Vui lòng lưu ý các yêu cầu về thị thực, đặc biệt đối với các trường hợp khi xin làm việc ở nước ngoài (xem thêm visa information). Nếu bạn bắt buộc phải có thị thực, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký đặt khóa học từ trước đó.

Chọn ngôn ngữ dưới đây để so sánh Các Khóa Học: Học Việc Kết Hợp Học Ngoại Ngữ
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm