X

Florence - Hướng Dẫn Du Lịch

 • 1 Italy Tourism 2.8 2.8/5.0 16 bẦu chỌn 3132 clicks

  Historical and tourist information on various Italian regions, plus assorted links for the independent traveller.
 • 2 Real Italy 2.5 2.5/5.0 2 bẦu chỌn 1646 clicks

  Maps, photographs and historical information on various Italian towns.
 • 3 Slowtrav 2.2 2.2/5.0 5 bẦu chỌn 2398 clicks

  Non commercial site with travel articles, agency listings, restaurant reviews and message board.
 • 4 Travel Italy 1.0 1.0/5.0 1 bẦu chỌn 1171 clicks

  Mainly a link site, with some information on spas and some Roman hotels.
 • 5 Italy Tour 0.0 0.0/5.0 0 bẦu chỌn 1315 clicks

  Directory of national and some regional links.
 • 6 Travel-Italy 0.0 0.0/5.0 0 bẦu chỌn 1253 clicks

  US agency offering assorted accommodation and services plus regional information, weather and e-postcards.
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (120 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

2
Các đánh giá của cựu học sinh: (25 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (43 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

4
Các đánh giá của cựu học sinh: (62 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (14 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
Các đánh giá của cựu học sinh: (63 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

7
Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Florence
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm