Oxford - TỰ DO tham khảo ý kiến nhận xét về các khóa học ngoại ngữ của những trường ngoại ngữ được công nhận CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT trên toàn cầu ** So sánh giá giữa trường ngoại ngữ và học ngoại ngữ trực tuyến ** CHIẾT KHẤU KHI ĐẶT TRƯỚC các khóa học ngoại ngữ ** Học Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Đức Tiếng Ý Tiếng Hoa Tiếng Nga tại các trường ở Tây Ban Nha Vương Quốc Anh Mỹ Nước Anh Ireland Canada Úc Malta Pháp Đức Ý.

 • 1 Friars Court, Clanfield 3.0 3.0/5.0 4 bẦu chỌn 1572 clicks

  The Oxfordshire home of John Willmer and his son Charles, open exclusively to private groups. Details of the house, gardens, farm and how you can book a visit for your group.
 • 2 Oxfordshire Cotswolds 2.2 2.2/5.0 5 bẦu chỌn 1948 clicks

  Virtual tours, town and village information, travel information, attractions, cycling and walking routes, local churches.
 • 3 Oxford City Guide 2.1 2.1/5.0 5 bẦu chỌn 1241 clicks

  A guide to everything you need to know before visiting Oxford
 • 4 Kelmscott Manor 1.7 1.7/5.0 3 bẦu chỌn 1827 clicks

  Home of William Morris, open to the public
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

2
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (12 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

4
Các đánh giá của cựu học sinh: (5 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Oxford
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc