X

Oxford - Hướng Dẫn Du Lịch

 • 1 Friars Court, Clanfield 3.0 3.0/5.0 4 bẦu chỌn 1999 clicks

  The Oxfordshire home of John Willmer and his son Charles, open exclusively to private groups. Details of the house, gardens, farm and how you can book a visit for your group.
 • 2 Oxford City Guide 2.1 2.1/5.0 5 bẦu chỌn 1377 clicks

  A guide to everything you need to know before visiting Oxford
 • 3 Oxfordshire Cotswolds 1.9 1.9/5.0 6 bẦu chỌn 2071 clicks

  Virtual tours, town and village information, travel information, attractions, cycling and walking routes, local churches.
 • 4 Kelmscott Manor 1.7 1.7/5.0 3 bẦu chỌn 1930 clicks

  Home of William Morris, open to the public
1
2
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
4
Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (10 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
7
Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

8
Các đánh giá của cựu học sinh: (17 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Oxford
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải