X

Oxford - Hướng Dẫn Du Lịch

 • 1Friars Court, Clanfield3.03.0/5.04 bẦu chỌn2005 clicks

  The Oxfordshire home of John Willmer and his son Charles, open exclusively to private groups. Details of the house, gardens, farm and how you can book a visit for your group.
 • 2Oxford City Guide2.12.1/5.05 bẦu chỌn1384 clicks

  A guide to everything you need to know before visiting Oxford
 • 3Oxfordshire Cotswolds1.91.9/5.06 bẦu chỌn2072 clicks

  Virtual tours, town and village information, travel information, attractions, cycling and walking routes, local churches.
 • 4Kelmscott Manor1.71.7/5.03 bẦu chỌn1931 clicks

  Home of William Morris, open to the public
1
2
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
4
Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (10 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
7
Các đánh giá của cựu học sinh: (4 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

8
Các đánh giá của cựu học sinh: (17 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Oxford
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải