X

Quito - Hướng Dẫn Du Lịch

 • 1 A Lovely World - Ecuador 3.0 3.0/5.0 9 bẦu chỌn 2632 clicks

  Photos of Quito, Banos, Cuenca, Otavalo, Alausi and Ahuano
 • 2 Ecuador & Galapagos for travellers 2.7 2.7/5.0 4 bẦu chỌn 1938 clicks

  General information on the country. Also tours throughout Ecuador, Spanish schools and lodging information.
 • 3 WorldRover - Ecuador 2.7 2.7/5.0 4 bẦu chỌn 2151 clicks

  Ecuador facts, maps, history, travel guides, and embassy information.
 • 4 The Virtual Tourist - Ecuador 0.5 0.5/5.0 1 bẦu chỌn 1752 clicks

  Maps, background information, people, history, economy, consular information requirements, dangers, warnings, and health information.
 • 5 Finca Colibri 0.0 0.0/5.0 0 bẦu chỌn 1334 clicks

  Vacation farm in the Pululahua crater offers guided horseback riding, biking and hiking activities in a protected biological reserve.
1
2
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Quito
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải