Sydney - TỰ DO tham khảo ý kiến nhận xét về các khóa học ngoại ngữ của những trường ngoại ngữ được công nhận CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT trên toàn cầu ** So sánh giá giữa trường ngoại ngữ và học ngoại ngữ trực tuyến ** CHIẾT KHẤU KHI ĐẶT TRƯỚC các khóa học ngoại ngữ ** Học Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Đức Tiếng Ý Tiếng Hoa Tiếng Nga tại các trường ở Tây Ban Nha Vương Quốc Anh Mỹ Nước Anh Ireland Canada Úc Malta Pháp Đức Ý.

 • 1 Tourist Publicity Service 3.6 3.6/5.0 20 bẦu chỌn 2734 clicks

  Guide to sites and attractions including restaurant, theatre, shopping, tourist attractions, and public transport.
 • 2 Walk Around Sydney Harbour 3.2 3.2/5.0 11 bẦu chỌn 1727 clicks

  A photographic tour of one of Sydney Harbour walks from Cremorne Point to Mosman ferry wharf.
 • 3 Sydney Accommodation Listing 2.4 2.4/5.0 5 bẦu chỌn 1408 clicks

  A collection of budget hotels, apartments, B&B, private apartments and other accommodations in locations across Sydney. Category range is two and a half to 4 star.
 • 4 The Sydney Guide 2.2 2.2/5.0 7 bẦu chỌn 1753 clicks

  Information on Sydney with links to virtual tours and maps, photos, tourist attractions and accommodation guide.
 • 5 Sydney Tourist and Information Guide 1.9 1.9/5.0 5 bẦu chỌn 1655 clicks

  An extensive and factual guide for visitors to Sydney. The site lacks the usual paid advertisements and includes some interesting virtual walks and views.
 • 6 Oz EXplorer 1.7 1.7/5.0 5 bẦu chỌn 1650 clicks

  An assortment of things to do and see around Sydney. Also contains a list of accommodation sites.
 • 7 Sydneys Best Bed and Breakfasts 1.3 1.3/5.0 10 bẦu chỌn 1536 clicks

  Offering a list of bed and breakfast accommodation located in the Sydney region. Includes an interactive map showing locations.
 • 8 Sydney Homestay Accommodation 1.1 1.1/5.0 6 bẦu chỌn 1987 clicks

  Sourcing and providing homestay accommodation with selected homestay families in the Sydney area.
 • 9 Northern Beaches 0.0 0.0/5.0 0 bẦu chỌn 1289 clicks

  Visitors guide to the Northern beaches of Sydney, including accommodation, leisure activities, maps, restaurants, and shopping.
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

2
Các đánh giá của cựu học sinh: (9 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

4
Các đánh giá của cựu học sinh: (21 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Sydney
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc