X

Sydney - Hướng Dẫn Du Lịch

 • 1 Walk Around Sydney Harbour 3.2 3.2/5.0 11 bẦu chỌn 2083 clicks

  A photographic tour of one of Sydney Harbour walks from Cremorne Point to Mosman ferry wharf.
 • 2 Sydney Accommodation Listing 2.4 2.4/5.0 5 bẦu chỌn 1608 clicks

  A collection of budget hotels, apartments, B&B, private apartments and other accommodations in locations across Sydney. Category range is two and a half to 4 star.
 • 3 Sydney Homestay Accommodation 1.1 1.1/5.0 6 bẦu chỌn 2082 clicks

  Sourcing and providing homestay accommodation with selected homestay families in the Sydney area.
 • 4 Northern Beaches 0.0 0.0/5.0 0 bẦu chỌn 1395 clicks

  Visitors guide to the Northern beaches of Sydney, including accommodation, leisure activities, maps, restaurants, and shopping.
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

2
Các đánh giá của cựu học sinh: (7 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

4
Các đánh giá của cựu học sinh: (22 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

Trường Ngoại Ngữ Tốt Nhất ở Sydney
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải