Các khóa học Tiếng Nhật

11 trường ngoại ngữ , giá dao động từ đến cho khóa học Tiếng Nhật 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Nhật Bản

Fukuoka

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.5/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

116000 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Genki Japanese and Culture School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
65000 JPY Standard Course (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 29500 JPY Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 21500 JPY Phí hành chính của trường

Kobe

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

139000 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lexis Japan chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
64000 JPY Intensive Japanese (25) (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 55000 JPY Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 20000 JPY Phí hành chính của trường

Ogori

Các khóa học Tiếng Nhật
NILS  
L
Giá thấp nhất cho khóa học căn bản kèm ăn ở tại Nhật Bản

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

450 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi NILS chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
450 USD Short-Term Program - Fukuoka (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)

Sapporo

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

140960 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hokkaido Japanese Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
83000 JPY Standard Course Plus Private Lessons (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 21 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 36960 JPY Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 21000 JPY Phí hành chính của trường

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

94300 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Japanese Language Institute of Sapporo chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
41300 JPY Short-term course (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 42200 JPY Ký túc xá L, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 10800 JPY Phí hành chính của trường

Tokyo

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

130000 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Genki Japanese and Culture School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
65000 JPY Standard Japanese (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 43500 JPY Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 21500 JPY Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

84400 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ISI Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
32400 JPY General Japanese Course (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 52000 JPY Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

90600 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi JCLI Japanese Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
40000 JPY Short-term course (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 29000 JPY Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 21600 JPY Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (110 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

98200 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kudan Institute of Japanese Language & Culture Co. chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
29000 JPY Hiragana & Katakana Course (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 49200 JPY Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 20000 JPY Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (187 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

5090 USD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
5090 USD Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 USD Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Yokohama

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

106000 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Yokohama International Education Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
38000 JPY Standard Japanese (non-visa students) (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 48000 JPY Ký Túc Xá Sinh Viên, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 20000 JPY Phí hành chính của trường

Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Nhật & các lớp học Tiếng Nhật & các chương trình học Tiếng Nhật ở nước ngoài tại các trường Tiếng Nhật ở Nhật Bản.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc