X

Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha

11 trường ngoại ngữ , giá dao động từ đến cho khóa học Tiếng Bồ Đào Nha 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Bra-xin

Olinda

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1006 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Olinda Portuguese Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
584 US$ Group Intensive 1 (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 352 US$ Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 US$ Phí hành chính của trường

Rio de Janeiro

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3020 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
3020 US$ Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 US$ Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Salvador

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

989 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Dialogo Brazil - Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
509 US$ Brazil Workshop (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 420 US$ Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 60 US$ Phí hành chính của trường

Sao Paulo

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (44 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1424 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Fast Forward Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
830 US$ Group Intensive (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 504 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 90 US$ Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha Các khóa học Tiếng Anh Các khóa học Tiếng Pháp Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha Các khóa học Tiếng Ý Các khóa học Tiếng Đức
It's Cool  
XL
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1585 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi It's Cool chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
790 US$ Intensive 20 (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 630 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 165 US$ Phí hành chính của trường

Bồ Đào Nha

Faro

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (58 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1210 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CIAL Centro de Linguas chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
950 € Group + Workshop (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 260 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng

Lisbon

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (255 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1210 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CIAL Centro de Linguas chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
950 € Group + Workshop (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 260 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (39 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1155 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
920 € Super Intensive Course (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 25 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 235 € Ở Nhà Người Bản Xứ - Lisbon, Phòng đơn, Không có bữa ăn

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Lisbon)
4.3/5.0  (190 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3150 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
3150 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Porto

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (80 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

875 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Fast Forward Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
565 € Group Intensive (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 270 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 40 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.7/5.0  (12 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1969 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi inlingua Porto chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến trên trang web này =
1484 € CIP4.5 - Crash Intensive Programme 4.5 (Các khóa học Tiếng Bồ Đào Nha - Các buổi học 22 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 440 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ Dạng Tiêu Chuẩn, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 45 € Phí hành chính của trường

Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Bồ Đào Nha & các lớp học Tiếng Bồ Đào Nha & các chương trình học Tiếng Bồ Đào Nha ở nước ngoài tại các trường Tiếng Bồ Đào Nha ở Bra-xin, Bồ Đào Nha.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc