X

Условия и правила

Онлайн услугата за резервиране на Languagecourse.Net предлага прозрачна информация и висококачествени езикови школи на най-ниски цени. Тя работи в тясно сътрудничество с най-добрите езикови школи в света.

Условия за ползване на услугата LanguageCourse.Net

Цени
Спестяванията, получени в резултат на онлайн обработката се предават на учениците. Няма допълнителна такса за регистрация за използването на тази услуга. Ще платите само официалните цени на школата. За повечето школи ще получите 5% отстъпка от таксата за обучение.
Гаранция за най-ниски цени
Гарантирано е, че няма да можете да резервирате същия курс на по-ниска цена където и да било другаде. Ако намерите по-ниска цена за същия курс, ще получите обратно разликата в цената.
Договарящите се страни
LanguageCourse.Net осигурява онлайн платформа за удобно записване директно с езикови школи от цял ​​свят. Договорът се извършват директно между ученика и езиковата школа.


_____________________________________________________________


1. Прием

Записването се осъществява чрез изпращане на онлайн формуляр за записване (Забележка: на уеб страницата на LanguageCourse.Net линк към формуляра за записване може да намерите в долната част на описанието на школата). Веднага след като наличието на курса се потвърди, ученикът ще получи писмено потвърждение за записването и фактура от школата. Едва тогава резервацията става задължителна за езиковата школа, ако е одобрена в писмена форма. Ученикът ще получи потвърждение за регистрацията от езиковата школа, най-много до 16 дни след датата на записване. Ако на ученика му е необходима виза, препоръчително е да се кандидатства за такава най-малко 6 седмици преди началото на курса.

2. Съдържание на договора и информация за плащането

При получаването на потвърждение за курса, ученикът сключва директен договор с езиковата школа. Остатъкът от плащането ще бъде направен директно на школата. Конвертирането на валута в сайта е базирано на обменния курс за деня и варира в зависимост от дневните колебания в обменния курс. За авансовото плащане се прилага обменния курс на деня. Винаги се заплаща във валутата на школата.

3. Промяна на резервацията

Не се облагат с допълнителни такси промените, съобщени в писмен вид в рамките на два работни дни след потвърждението на резервацията. При добавяне на допълнителни услуги към резервациите за същата школа, не се прилагат допълнителни такси. Във всички останали случаи, ако ученикът би искал да направи промени във вече потвърдената резервация, таксата за промяна в размер на 50 евро следва да бъде платена. За промени, съобщени по-малко от 30 дни до началото на резервираните услуги, школите си запазват правото да наложат допълнителните такси на учениците, произтичащи като следствие от промяната. Промени на школите, намаляване продължителността на курса или отказване на някои от услугите се считат за анулиране и за тях се прилагат условията за анулиране.

4. Анулиране
 1. Анулиране на договора от страна на ученика
  Студентът може да отмени записването си по всяко време преди началото на курса. Анулирането трябва да се съобщи писмено от лицето, което е резервирало курса. При анулиране, се вземат посочените по-долу такси: 46 и повече дни преди началото на курса: Всички такси се връщат, освен размера на първото плащане при резервацията; 31-45 дни преди началото на курса: връщат се 75% от сумата, освен размера на първото плащане при резервацията; 16-30 дни преди началото на курса: връщат се 60% от сумата, освен размера на първото плащане при резервацията; 1-15 дни преди началото на курса: връщат се 25% от сумата, освен размера на първото плащане при резервацията;
  Таксите за регистрация и първо плащане не подлежат на връщане. След началото на курса, школата няма да връща платени суми. Исканията за възстановяване на договорените застрахователни услуги са регламентирани от условията на застраховката и трябва да бъдат обсъдени директно със застрахователя. Препоръчва се при записването да се сключи и договор за анулиране на застраховката, която да покрие разходите по анулирането, ако не можете да посещавате курс поради здравословни причини. За да избегнете или сведете до минимум неустойките при анулиране, може да намерите друг човек, който да участва в курса на Ваше място или можете предварително да поискате отлагане на курса на друга дата. В такива случаи, школите не взимат такси за неустойка или начисляват само малка административна такса.
  Ако сте резервирали при промоция за безплатно анулиране, както е посочено във формуляра за регистрация, няма да се прилагат такси за анулиране в съответствие със сроковете, посочени там.
 2. Анулиране на договора с школата
  В случай на печатни, ръкописни грешки, както и на грешки в изчисленията, школата си запазва правото да анулира договора.
 3. Анулиране поради отказ на виза
  Ако клиентът е принуден да анулира курса поради отказ на виза след своевременно заявление за виза, всички плащания и депозити ще бъдат върнати, след като се приспадне административната такса от 180 евро. Клиентът трябва да представи документ, доказващ отхвърлянето на виза най-малко 3 седмици преди началото на курса или резервацията за настаняване.

5. Конфиденциалност

Информацията за резервацията и плащането, предоставена от учениците, ще бъде разглеждана в пълна конфиденциалност.

6. Известие за нередности

Ако ученикът не получава достатъчно грижи по време на езиковия си курс, той е длъжен незабавно да информира за това ръководството на школата и да поискат обезщетение. При неспазване на това задължение, искът за обезщетение се отказва. Препоръчва се да получите писмено потвърждение на жалбата.

7. Паспорт, виза, митнически изисквания, валута и здравни инструкции

Отговорност на ученика е да изпълни изискванията, необходими за осъществяването на пътуване до курса, като паспорти, визи, митнически изисквания, здравни инструкции и осигуровки. За издаване на необходимите визови документи, школите могат да начислят допълнителна такса за куриерски услуги за курсове, резервирани малко преди началото на курса. В допълнение, ученикът трябва да информира школата навреме за инфекции и ваксинации, както и за други профилактични мерки и ако е необходимо да получи медицински съвет. Обща информация за пътуването се осигурява от местните здравни власти и медицински служби.

8. Настаняване

Желаният тип настаняване ще бъде избран и назначен от школата. Обикновено настаняването се резервира от неделя (=day преди началото на курса) до събота (=day след края на курса). Ако ученикът иска да остане за повече нощувки, школата начислява допълнителна такса за настаняване. Школата ще се опита да удовлетвори всички предпочитания, които са изрично формулирани в полето за коментари във формуляра за регистрация. Ученикът ще получи подробна информация за настаняването около 1-2 седмици преди началото на курса.

9. Обслужване на превоз от/до летището

Студентът може да поръча превоз от/до летището във формуляра за регистрация. Тази услуга включва посрещането на летището от представител на школата и превоза от летището до мястото за настаняване. Цялата информация за полета трябва да бъде изпратена най-малко една седмица преди датата на пристигане. Тази услуга се предлага в двете посоки срещу допълнително заплащане.

10. Минимален брой лица в група

В случай, че за даден курс минималният брой лица в групата не е достигнат, школата си запазва правото да проведе намален брой индивидуални часове или часове в малка група, вместо резервираните групови часове.

11. Общи правила на школата

а) Споразумения за промени и допълнения към описаните услуги и резервации трябва да се предоставят в писмен вид (например с имейл). б) Освен ако изрично не е посочено другояче, се подразбира, че забележителностите, екскурзиите, курсовите материали и пр., не са включени в цената и следва да се заплатят при пристигането или при поискване. в) Освен ако не е отбелязано изрично, уроци не се провеждат по време на местни и национални празници или в събота и неделя. Пропуснатите уроци не се наваксват, нито сумата по тях се възстановя. г) Ако курсът трябва да бъдат променен или дори отменен поради непредвидени обстоятелства, липсата на подходящ обществен транспорт, официални договорености, промени в графика, стачки, вълнения или други уважителни причини не са оправдание и повод да искате възстановяване на сумата.

12. Цени

Ако не посочено друго, цените са в местната валута на страната, в която се намира училището. Това са първоначалните цени на училището без никакви добавки и са най-ниските цени, предлагани от училището. Ценовите конверсии към други валути в сайта, документи или съобщения са само за информация. Всички публикувани цени са предоставени от училищата, които отговарят за точността на информацията. Цени без задължение до пълното потвърждаване на курса.

13. Използване на сайта

Можете да използвате или възпроизвеждате съдържанието на този сайт само за лична и некомерсиална употреба. Ограничението, забраняването, извличането на данни, извличането или събирането на съдържанието на уебсайта под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин е строго забранено. Освен това не можете да отразявате никакви материали, съдържащи се в уебсайта.

В пресата:
Отбелязвания в пресата
Отбелязвания в пресата
Ползващ се с доверието на:
вярват в
вярват в