X

Списък с асоциациите на езиковите школи


Нашите езикови школи са внимателно подбрани съобразно строги критерии за качество, като например тяхното качество на обслужване, опит и компетентност. Много от нашите школи са акредитирани от национални и международни органи по акредитация, наблюдаващи стандартите за качество. Все пак сме убедени, че мненията на учениците, публикувани на нашия сайт, са възможно най-добрия индикатор за качество.
В пресата:
Отбелязвания в пресата
Отбелязвания в пресата
Ползващ се с доверието на:
вярват в
вярват в