X

Pojištění

Naše volitelné balíčky mezinárodního pojištění vám poskytují klid v případě mimořádných léčebných výdajů, nehod a krádeží během vaší výpravy za jazykovým kurzem v zahraničí. V rezervačním formuláři vašeho jazykového kurzu můžete uvést, zda si přejete uzavřít pojištění. Na rozdíl od některých jiných možností cestovního pojištění, tyto balíčky poskytují velmi rozsáhlé pokrytí nákladů až do výše 1 milionu EUR.
Můžete si vybrat mezi pojistným balíčkem s nebo bez pojištění storna. Pojištění storna pokryje také případné náklady na zrušení v případě, že nezvládnete zkoušky na vaší univerzitě a nebudete se moci zúčastnit jazykového kurzu, jelikož budete muset podstoupit opravné zkoušky.

BALÍČKY POJIŠTĚNÍ

Balíček pojištění 1 (bez pojištění storna):

Zdraví během vašich cest/nehody a zavazadla a odpovědnost za škodu třetím stranám
cena
18,54 EUR za týden, standardní sazba po celém světě
10,30 za týden, snížená sazba pro občany EU cestující do země EU
U lidí starších 40 let je v této sazbě účtován poplatek ve výši 50 %.

Balíček pojištění 2 (včetně pojištění storna):

Dostupné pouze pro evropské studenty.
Zdraví během vašich cest/nehody a zavazadla a odpovědnost za škodu třetím stranám a storno
cena
Cena za balíček pojištění 1 plus následující dodatečné náklady na storno:
Cena za kurz/ubytování sjednané s námiPojistná sazba
Až do 500€31,30€
501€-1000€46,00€
1001€-3000€68,10€
3001€-6000€92,00€
6001€-9000€165,60€
>9001€277,90€

Balíček pojištění 3

Zdraví během vašich cest/nehody a zavazadla a odpovědnost za škodu třetím stranám
Povinné pro neevropské studenty cestující mimo Evropu.
Toto pojištění platí po celém světě s výjimkou země obvyklého bydliště.
cena
30,24 USD za týden (4,32 USD za den) pro cesty až po dobu 150 dní nebo 41,08 USD za týden pro delší období.
U osob starších 40 let bude naúčtován příplatek.

POJISTNÉ KRYTÍ

Hlavní krytí balíčků pojištění 1 a 2:
Zdraví během vašich cest/nehody
Hospitalizace v zahraničí1.000.000€
Léčebné náklady v zahraničí jiné než hospitalizace1.000.000€
Repatriace pojištěnce do své domovské zeměNáklady jsou hrazeny
Letenka pro 1-2 členy rodiny pojištěnce v případě delší hospitalizace1.400 EUR v případě hospitalizace > 3 dny
2.800 EUR v případě hospitalizace > 7 dní (2 lidé)
Předčasné navrácení pojištěnce v případě hospitalizace nebo úmrtí člena rodinyJednosměrná letenka (v ekonomické třídě) pro cesty <5 měsíců
Jednosměrná letenka (v ekonomické třídě) pro cesty >5 měsíců
Náklady na vyhledání a záchranu2.000 EUR na pojištěnce, až do výše 15.000 EUR na událost.
Odškodné v případě trvalé invalidityAž do 100.000 EUR
Právní pomoc v zahraničí3.000€
Toto je výčet nejdůležitějších pojistných krytí. Úplný seznam pojistných krytí naleznete na straně podmínky cestovního pojištění.
Zavazadla
Ztráta, krádež nebo poškození zavazadelMax. 3.000 EUR na pojištěnce s max. 350 EUR na položku a max. 700 EUR za cennosti.
Zavazadla se zpozdí o více než 24 hodinMax. 200 EUR na osobu
Odpovědnost za škodu třetím stranám
(pokrývá neúmyslné škody, které můžete způsobit ostatním nebo jejich majetku)
Soukromá občanskoprávní odpovědnost v zahraničíMaximální odpovědnost za zranění: 1.000.000 EUR
Maximální majetková odpovědnost: 500.000 EUR
Včetně právní pomoci
Storno
Storno z následujících důvodů:
 • Nemoc, nehoda, hospitalizace, smrt
 • Těhotenské komplikace
 • Lékařské kontraindikace
 • Propouštění z ekonomických důvodů
 • Předvolání k soudu
 • Předvolání na opakování univerzitní zkoušky
 • Opakování stupně nebo akademické selhání
 • Naléhavý lékařský zásah
 • Zničení nebo krádež z profesních nebo soukromých prostor
 • Nové zaměstnání nebo školení
 • Profesní převedení nebo zamítnutí dovolené ze strany zaměstnavatele
 • Odepření žádosti o turistické vízum
 • Krádež občanského průkazu nebo cestovního pasu
 • Vážné poškození vašeho vozidla
 • Storno pro osobu doprovázející pojištěnce
Pokrytí nákladů až do max. výše celkových nákladů na pojištěnou cestu.
Zkrácení pobytu
Refundace nevyužitých pozemních služeb v případě lékařské repatriace nebo předčasného návratu
Až do max. 75 % nákladů na vaší pojištěnou cestu.

POJISTNÉ KRYTÍ

Hlavní krytí balíčku pojištění 3:
Náklady na dopravu
Náklady na sanitkuNeomezeně
Pomoc při evakuaci ze zdravotních důvodůNeomezeně
Repatriace pozůstatkůNeomezeně
Náklady na ubytování
Nouzový návrat do domovské země pojištěnce
Cestovní výdaje při úrazu/nemoci ohrožující život rodičeNeomezeně
Nouzové shledání se členem rodiny v případě hospitalizace pojištěnce+ 3 dny 2 000 USD / + 7 dní 4 000 USD
Zavazadla a osobní majetek3 000 USD
Maximální kompenzace za položku500 USD
Maximální kompenzace za majetek „náchylný ke krádeži“1 000 USD
Podrobnější informace naleznete v podmínkách cestovního pojištění.

Musejí občané EU cestující do jiné země EU uzavírat zdravotní pojištění?

Jako evropský občan s přechodným pobytem v jiné zemi EU máte nárok na státní lékařské ošetření, které nemůže počkat na váš návrat domů.
To však nepokrývá následující výdaje:
 • Jakýkoliv druh soukromé zdravotní péče nebo soukromé specialisty
 • Repatriace (transfer) do vaší domovské země
 • Náklady na vyhledání a záchranu (např. související s nehodami při lyžování)
 • Pokud nemáte evropský průkaz zdravotního pojištění, všechny lékařské výdaje budete muset uhradit předem.
V případě vážné nehody vyžadující delší hospitalizaci byste se za běžných okolností raději vrátili do své domovské země, abyste byli v blízkosti vaší rodiny. Náklady na repatriaci mohou být značné. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby občané EU cestující v rámci EU uzavírali zdravotní pojištění.
Obchodní podmínkyOchrana osobních údajů a cookiesO násKontaktujte násImpresumZásady recenzí a uživatelského obsahu