X

COVID-19 rejseinformation i hele verden

Vi har indsamlet de mest relevante statistikker for rejsende, til evaluering af relateret sundhedsrisiko, pandemikurver pr. land, rejsebegrænsninger.
 

I. Infektioner/dødsfald pr. indbygger i hele verden

Tidslinjer baseret på nye dødsfald pr. indbygger, kan være særligt nyttige til vurdering af sundhedsrelaterede risici for rejsende (se Hvilke COVID-19 statistikker er de mest relevante for rejsende?)
Nedenfor finder du dagligt opdaterede statistikker, baseret på data fra European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) og “Our World in Data”.
Verdenskort: Daglige nye bekræfede dødsfald på grund af COVID-19 pr. million personer
De mest populære sprogrejse destinationer: Tidslinje for bekræfede dødsfald på grund af COVID-19 pr. million personer
De mest populære sprogrejse destinationer: Tidslinje for bekræfede smittede på grund af COVID-19 pr. million personer
COVID-19 regional distribution
Forskellige regioner indenfor et land, kan i stor udstrækning være påvirket i forskellig grad af Covid 19. Byområder med høj befolkningstæthed, har en tendens til i gennemsnit at være mere og tidligere påvirket. Det ser ud til at regioner med koldere klima gennemsnitligt er påvirket mere end varmere regioner. Regioner som er påvirket tidligere og stærkere, udgør ikke nødvendigvis den højeste risiko, da visse svært smittede regioner allerede kan være i et senere stadie af pandemikurven.
COVID-19 dødelighed efter alder
COVID-19 dødelighed efter alder 

II. Rejserestriktioner

Rejserestriktioner: Lande implementerer et globalt rejseforbud
Konsulter også fremragende opdateret information om rejserestriktioner på Kayak.com.
 

III. Skolelukninger

Grafen nedenfor er baseret på offentlige skoler. I nogle lande kan forskellige regler gælde for private skoler, som sprogskoler.
Skolelukninger: I hele verden
Skolelukninger: I hele verden
Skolelukninger på landsplan. Skolelukninger kun i visse regioner med højt smitteantal. Ingen skolelukninger. Ukendt.
Skolelukninger: USA - datoer for lukning
 

IV. video

Kurzgesagt Video: Coronavirussen forklaret & hvad du bør gøre
 

V. Hvilke COVID-19 statistikker er de mest relevante for rejsende?

Til vurdering af rejserelaterede risici, bør følgende punkter tages i betragtning, når der læses statistikker:
Pr. indbygger data i stedet for total landedata:
De fleste statistikker giver antal ganske enkelt samlet pr. land, i stedet for pr. indbygger data pr. land. Konsekvensen er at risici i lande med færre indbyggere kan blive undervurderet, sammenlignet med risikoen i lande med større befolkningstal.
Dødsfald i stedet for bekræftede tilfælde/smittede:
På grund af den begrænsede testkapacitet, så bliver kun en brøkdel af patienter med symptomer rent faktisk testet. Dertil kommer, at lande som aktivt og effektivt identificerer kontakter af positivt testede patienter, som konsekvens vil identificere mange tilfælde, som ellers kunne være uopdatede, i lande uden sådan en effektivt identifikation og fokus på kontakter. Mens dette fører til højere antal bekræftede tilfælde, så vil det faktisk reducere smitterisikoen for den enkelte og befolkningen. Med hensyn til rapportering af dødsfald, så er det vigtigt at holde for øje, at de fleste lande tæller dødsfald med Covid 19, i stedet for dødsfald på grund af Covid 19. Det betyder at statistikker kan tage dødsfald af andre årsager med, men som blev testet postive for Covid 19. På trods af udfordringerne ved fastlæggelse af dødsårsager, så synes antallet af dødsfald at være mere pålideligt og meningsfyldt, til sammenligning af risici i forskellige lande, som tæller smittede. Ulempen ved at kigge på "bekræftede døde" som indikator, er at det sker med ugers forsinkelse, sammenlignet med data for bekræftede infektioner. Derfor er observationer af tendenser endnu vigtigere, når man kigger på data for dødsfald.
Nye dødsfald/tilfælde i stedet data samlet over alt tid:
Forskellige lande er på forskellige steder på pandemikurven, når som helst i tid. Lande som Kina har et større samlet antal tilfælde, mens antallet af nye smittede fkatisk er meget lavt disse dage. Man kunne derfor undervurdere risikoen i lande med stigende antal tilfælde, sammenlignet med lande med faldende antal tilfælde.
Graf med tidslinjer af historiske data, i stedet for enkelt punkt data:
Data præsenteret i tidslinjer vil informere om kurven for epidemien i et givent land, og give indikationer til potentiel fremtidig udvikling.
Betingelser og VilkårFortrolighed & cookiesOm osKontakt OsAftrykAnmeldelse og brugerindholdspolitikker