Πανεπιστήμια σε Γκάνα - Κατάταξη & Κριτικές

university icon
44

Πανεπιστήμια σε Γκάνα

student population icon
168480

Φοιτητές

student population icon
24339838

Πληθυσμός

44 πανεπιστήμια στην πόλη Γκάνα έχουν καταχωρηθεί σε 7 διαφορετικές λίστες κατάταξης πανεπιστημίων (ανά ίδρυμα) και σε 1 διαφορετικές λίστες κατάταξης ανά είδος σπουδών. 9 απ' αυτά τα πανεπιστήμια έχουν καταχωρηθεί σε τουλάχιστον μία κατάταξη ανά ίδρυμα ή ανά είδος σπουδών.

Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή λιστών με βαθμολογίες κατάταξης πανεπιστημίων, παγκοσμίως. Παρακολουθούμε συνεχώς 87 κατατάξεις πανεπιστημίων ανά ίδρυμα και ανά είδος σπουδών ώστε να παρουσιάζουμε αναλυτικές και εύκολα συγκρήσιμες κατατάξεις σε ένα μέρος.


Παλαιότερο πανεπιστήμιο στην πόλη Γκάνα:
Το University of Ghana ιδρύθηκε το 1948
Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην πόλη Γκάνα:
Το University of Cape Coast έχει 34999 φοιτητές

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γκάνα

#1
Medicine
#401 
#1 
University of Ghana

#1

Card image

#3376  #4  Webometrics

#2

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
Card image

#7783  #7  Webometrics

#3

#8946  #13  Webometrics

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

#9138  #16  Webometrics

#5

Card image

#10269  #26  Webometrics

#6

Card image

#10729  #41  Webometrics

#7

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
#1460  #2  CWUR Center for World University Rankings
#1676  #2  Webometrics


#8

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (306 αξιολογήσεις)
Card image

#251  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1346  #1  CWUR Center for World University Rankings
#1001  #44  QS World University Rankings


#9

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
Card image

#1948  #1  URAP World Ranking
#2680  #3  Webometrics

#10

Islamic University College, Ghana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#11

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image


#12

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#13

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image#14

Maranatha University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#15

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)

#16

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image


#17

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
Card image


#18

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image


#19

Catholic University College of Ghana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image


#20

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)

#21

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)

#22

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#23

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image#24

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
Card image


#25

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)

#27

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#28

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)

#29

Methodist University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#31

Central University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#32

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image


#33

Ghana Baptist University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#34

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image


#35

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image#36


#37


#38


#39


#40


#41


#42

Card image


#43

Advanced Business College

Card image


#44

Card imageΒασικά Στοιχεία σχετικά με Γκάνα

Πληθυσμός: 24339838

Πρωτεύουσα: Άκκρα

  • Τύπος Μπρίζας D
    • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
    • Συχνότητα: 50 Hz
  • Τύπος Μπρίζας G
    • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
    • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γκάνα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University for Development Studies βρίσκεται στη θέση #1 σε Γκάνα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 87 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γκάνα University of Ghana βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 7 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Ghana έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Ghana έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γκάνα για Ιατρική & Υγεία. Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Ghana περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -BRICS & Emerging Economies University Ranking:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής