X

Business English Certificates / BEC (Cambridge)

Všeobecné informácie o Business English Certificates / BEC (Cambridge):
Existujú tri skúšky BEC - BEC Preliminary (Začiatočnícka úroveň / 1), BEC Vantage (mierne pokročilá úroveň / 2) a BEC Higher (vyššia úroveň / 3). Týmito skúškami sa preveruje znalosť anglického jazyka používaná v oblasti obchodu a podnikania (biznis). Tieto skúšky sú ideálne v prípade, že sa pripravujete na kariéru v oblasti obchodu a podnikania (biznis).
Úroveň:
BEC1: nízka(2)
BEC2: priemerná(3)
BEC3: vysoká(4)
Úroveň založená na európskom referenčnom rámci: B1-C1
Termíny skúšky:
Dátumy sa líšia v závislosti od miesta konania skúšky.
Poplatky za skúšku:
€100-€200
Registrácia vopred:
BEC: Približne 8 týždňov pred skúškou (neskoršia registrácia je možná s dodatočným poplatkom)
Štruktúra skúšky:
Čítanie,
Písanie,
Počúvanie, preverené skúšobným centrom v dodatočný termín,
Rozprávanie, preverené skúšobným centrom v dodatočný termín
Výsledky:
There are two pass grades - Pass with Merit and Pass. There are two fail grades - Narrow Fail and Fail.
Iné informácie:
Porovnanie akreditovaných jazykových škôl ponúkajúcich prípravné kurzy na skúšku Business English Certificates / BEC (Cambridge) (ceny sú založené na kurze trvajúcom 4 týždne).
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám