X

Business English Certificates / BEC (Cambridge)

Thông tin chung về Business English Certificates / BEC (Cambridge):
Có ba bài thi BEC - BEC Sơ Cấp (1), BEC Trung Cấp (2) và BEC Nâng Cao (3) - giúp kiểm tra khả năng sử dụng Tiếng Anh trong môi trường kinh doanh. Tất cả các bài thi này đều lý tưởng nếu bạn đang chuẩn bị cho sự nghiệp ở một công ty hoặc một tổ chức.
Trình độ:
BEC1: thấp(2)
BEC2: trung bình(3)
BEC3: cao(4)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B1-C1
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
€100-€200
Đăng ký nâng cao:
BEC: khoảng 8 tuần trước ngày thi (đăng ký sau thời điểm này có thể mất thêm phí)
Cấu trúc bài thi:
Đọc hiểu,
Viết,
Nghe hiểu, kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác,
Nói, kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác
Kết quả:
There are two pass grades - Pass with Merit and Pass. There are two fail grades - Narrow Fail and Fail.
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Business English Certificates / BEC (Cambridge) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi