X

Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง / CAE เป็นหนึ่งในห้าการทดสอบของเคมบริดจ์ซึ่งจะวัดระดับความรู้ "ภาษาอังกฤษแบบบริเตนทั่วไป" ของคุณ การทดสอบขั้นสูงของเคมบริดจ์จะสอดคล้องกับบทเรียนระดับที่สี่และสอบหลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET) และการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต้น (PET) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นแรก / FCE.
การสอบที่คล้ายกัน:
การทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET,1.level)
การทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น (PET, 2. level)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE; 4. level)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับเชี่ยวชาญ (CPE; 5 level)
FCE: จำเป็นสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ
ระดับ:
ระดับสูง(4) สำหรับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง / CAE)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: C1
วันสอบ:
มกราคม 2018: 13
กุมภาพันธ์ 2018: 10, 28
มีนาคม 2018: 17, 24
เมษายน 2018: 21
พฤษภาคม 2018: 05, 12, 19
มิถุนายน 2018: 02, 13, 23
กรกฎาคม 2018: 07, 25
สิงหาคม 2018: 24
กันยายน 2018: 08
ตุลาคม 2018: 20
พฤศจิกายน 2018: 03, 24
ธันวาคม 2018: 05, 08
ธันวาคม 2018 : 15
 

ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ประมาณ 12 สัปดาห์ก่อนสอบ
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน (20 %),
การเขียน (20%),
การใช้ภาษาอังกฤษ (20 %),
การฟัง (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น,
การพูด (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น
ผลสอบ:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • บริสเบน: Lexis English: Cambridge English Advance- CAE
  2.845 €= 1.720 € Cambridge English Advance- CAE+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 925 € (หอพักนักเรียน)
 • บริสเบน: LSI - Language Studies International: CAE Exam Preparation 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (21 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.740 €= 1.480 € CAE Exam Preparation 24+ 230 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.030 € (โฮมสเตย์)
 • ไบรอนเบย์: Language Centre: Cambridge Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.825 €= 1.720 € Cambridge Preparation - CAE+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 905 € ()
 • แคนส์: Cairns Language Centre (Eurocentres): Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (30 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.675 €= 1.535 € Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 940 € (บ้าน/อพาร์ทเมนท์แบบอยู่รวมกัน )
 • เมลเบิร์น: Discover English: Cambridge ESOL CAE
  2.860 €= 1.400 € Cambridge ESOL CAE+ 220 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.240 € (โฮมสเตย์)
 • นูซา: Language Centre: Cambridge Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.805 €= 1.720 € Cambridge Preparation - CAE+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 885 € (หอพักนักเรียน)
 • เพิร์ท: Language Centre: Cambridge Preparation - CAE
  2.805 €= 1.720 € Cambridge Preparation - CAE+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 885 € (หอพักนักเรียน)
 • ซันไชน์ โคสต์: Language Centre: Cambridge English (CAE)
  2.925 €= 1.720 € Cambridge English (CAE)+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.005 € (โฮมสเตย์)
 • ซิดนีย์: CES Embassy: CAE preparation course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (9 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.618 €= 1.820 € CAE preparation course+ 230 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.568 € (โฮมสเตย์)
 • เบรย์: Pace Language Institute: Exam Preparation Intensive CAE
  1.920 €= 1.140 € Exam Preparation Intensive CAE+ 30 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 750 € ()
 • คอร์ก : ACET/Cork Language Centre International: CAE Examination Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (169 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.565 €= 985 € CAE Examination Course+ 580 € (หอพักนักเรียน)
 • คอร์ก : Cork English World: CAE Exam Preparation Courses
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (24 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.322 €= 712 € CAE Exam Preparation Courses + 50 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 560 € (อพาร์ทเมนท์ดีนส์ฮอลล์ (DeansHall))
 • ดับลิน: Alpha College of English: Cambridge Advanced (CAE)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (268 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.755 €= 940 € Cambridge Advanced (CAE)+ 75 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 740 € (โฮมสเตย์)
 • ดับลิน: Atlas Language School: Full-Time CAE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (14 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.010 €= 1.060 € Full-Time CAE Preparation+ 65 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 885 € (Terenure Park)
 • ดับลิน: Babel Academy of English: CAE Exam Preparation
  1.520 €= 720 € CAE Exam Preparation+ 800 € ()
 • ดับลิน: Berlitz: CAE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.970 €= 1.160 € CAE Exam Preparation+ 810 € (มาตรฐานโฮมสเตย์)
 • ดับลิน: Centre of English Studies (CES): CAE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (158 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.772 €= 920 € CAE Exam Preparation+ 50 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 802 € (โฮมสเตย์)
 • ดับลิน: Dublin Language School: CAE Exam Preparation 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (66 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.995 €= 1.120 € CAE Exam Preparation 20+ 45 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 830 € (โฮมสเตย์)
 • ดับลิน: The International School of English - ISE: CAE Exam Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (5 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.330 €= 600 € CAE Exam Course + 70 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 660 € (หอพักนักเรียน)
 • กซีรา: Chamber College: CAE Exam Preparation (30)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (65 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.730 €= 900 € CAE Exam Preparation (30)+ 40 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 790 € (โฮมสเตย์)
 • กซีรา: NSTS Malta : FCE & CAE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (15 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.039 €= 1.180 € FCE & CAE Exam Preparation+ 75 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 784 € ()
 • สลีมา: English Communication School: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (61 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.667 €= 2.040 € Cambridge Exam Preparation - CAE+ 35 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 592 € (โฮมสเตย์)
 • สลีมา: inlingua: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (214 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.344 €= 800 € Cambridge Exam Preparation - CAE+ 40 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 504 € (เดอะเรสซิเดนซ์เซนต์จูเลียนส (The Residence St. Julian\'s))
 • สลีมา: Linguatime School of English: Cambridge Advanced (CAE) Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (230 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.715 €= 1.200 € Cambridge Advanced (CAE) Preparation+ 25 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 490 € (อพาร์ทเมนท์แบบพักรวมกัน)
 • เซนต์ จูเลียนส์: Clubclass: Exam Preparation Cambridge
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (396 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.500 €= 1.000 € Exam Preparation Cambridge+ 40 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 460 € (หอพักนักเรียน (HSESHR))
 • เซนต์ จูเลียนส์: English Language School: CAE Exam Preparation 20
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (44 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.975 €= 1.240 € CAE Exam Preparation 30+ 45 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 690 € (โฮมสเตย์)
 • วัลเลตตา: Easy School of Languages: CAE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (99 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.820 €= 1.260 € CAE Preparation+ 560 € (โฮมสเตย์)
 • โอ๊คแลนด์: CCEL: Cambridge exam preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (3 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.080 €= 1.620 € Cambridge exam preparation - CAE+ 250 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.210 € (ที่พักนักศึกษา - อพาร์ทเมนต์รวม)
 • โอ๊คแลนด์: Dominion English Schools: CAE Exam Preparation
  3.200 €= 1.640 € CAE Exam Preparation+ 220 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.340 € ()
 • โอ๊คแลนด์: LSI - Language Studies International: CAE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (31 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.040 €= 1.720 € CAE Exam Preparation+ 190 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.130 € (โฮมสเตย์)
 • โอ๊คแลนด์: Worldwide School of English: CAE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (41 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.155 €= 1.780 € CAE Preparation Course+ 250 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.125 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • ควีนส์ทาวน์: Language Schools New Zealand: Cambridge Advanced Certificate
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (9 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.997,22 €= 1.802,22 € Cambridge Advanced Certificate+ 250 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 945 € (หอพักนักเรียน - เฟิร์นฮิลล์ (Fernhill))
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย