X

Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge)

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge):
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง / CAE เป็นหนึ่งในห้าการทดสอบของเคมบริดจ์ซึ่งจะวัดระดับความรู้ "ภาษาอังกฤษแบบบริเตนทั่วไป" ของคุณ การทดสอบขั้นสูงของเคมบริดจ์จะสอดคล้องกับบทเรียนระดับที่สี่และสอบหลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET) และการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต้น (PET) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นแรก / FCE.
การสอบที่คล้ายกัน:
การทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET,1.level)
การทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น (PET, 2. level)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE; 4. level)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับเชี่ยวชาญ (CPE; 5 level)
FCE: จำเป็นสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ
ระดับ:
ระดับสูง(4) สำหรับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง / CAE)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: C1
วันสอบ:
ตุลาคม 2018: 20
พฤศจิกายน 2018: 03, 24
ธันวาคม 2018: 05, 08, 15
มกราคม 2019: 12
กุมภาพันธ์ 2019: 09, 27
มีนาคม 2019: 16, 23
เมษายน 2019: 27
พฤษภาคม 2019: 04, 11, 18
มิถุนายน 2019: 01, 12, 22
กรกฎาคม 2019: 06, 24
สิงหาคม 2019: 23
กันยายน 2019: 07
ตุลาคม 2019: 19
พฤศจิกายน 2019: 02, 23
ธันวาคม 2019: 04, 07
ธันวาคม 2019 : 14
 

ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ประมาณ 12 สัปดาห์ก่อนสอบ
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน (20 %),
การเขียน (20%),
การใช้ภาษาอังกฤษ (20 %),
การฟัง (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น,
การพูด (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น
ผลสอบ:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Certificate in Advanced English / CAE (Cambridge) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • กซีรา: Chamber College: Private lessons 20 - Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (68 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.730 €= 900 € CAE Preparation Course 30+ 40 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 790 € (โฮมสเตย์)
 • กซีรา: NSTS Malta : FCE & CAE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (15 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.039 €= 1.180 € FCE & CAE Exam Preparation+ 75 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 784 € ()
 • สลีมา: English Communication School: Cambridge Exam Preparation - CAE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (76 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.667 €= 2.040 € Cambridge Exam Preparation - CAE+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 592 € (โฮมสเตย์)
 • สลีมา: inlingua: CAE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (222 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.344 €= 800 € CAE Preparation Course+ 40 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 504 € (เดอะเรสซิเดนซ์เซนต์จูเลียนส (The Residence St. Julian\'s))
 • สลีมา: Linguatime School of English: Cambridge Advanced (CAE) Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (233 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.905 €= 1.200 € Cambridge Advanced (CAE) Preparation+ 25 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 680 € (อพาร์ทเมนท์แบบพักรวมกัน - ฤดูที่มีนักท่องเที่ยวน้อย)
 • เซนต์ จูเลียนส์: Clubclass: Cambridge Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (408 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.500 €= 1.000 € Cambridge Exam Preparation + 40 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 460 € (หอพักนักเรียน (HSESHR))
 • เซนต์ จูเลียนส์: English Language School: CAE Exam Preparation 20
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (47 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.975 €= 1.240 € CAE Exam Preparation 30+ 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 690 € (โฮมสเตย์)
 • วัลเลตตา: Easy School of Languages: CAE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (122 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.820 €= 1.260 € CAE Preparation+ 560 € (โฮมสเตย์)
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย