X

Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge)

مطالب کلی پیرامون Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge):
CPE (Certificate in Proficiency in English)یکی از پنج آزمون کمبریج است که سطح عمومی زبان انگلیسی داوطلبان را می سنجد. CPE (Cambridge Proficiency Exam) معادل سطح پنجم بوده و بعد از آزمونهای KET (Key English Test) ، (Preliminary English Test) PET، FCE (First Certificate in English) و CAE (Certificate in Advanced English) قرار دارد.شرکت دراین آزمون برای تحصیل در دانشگاه بریتانیا ضروری است.
:آزمون های مشابه
Key English Test (KET)
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)-самый популярный экзамен
Certificate in Advanced English (CAE)
سطح:
سطح بسیاربالا(5) برای CPE (Certificate in Proficiency in English)درنظر گرفته شده است.
C2: سطح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
دسامبر 2018: 01, 06
مارس 2019: 09
مه 2019: 11
ژوئن 2019: 13
نوامبر 2019: 30
دسامبر 2019: 05
مارس 2020: 07
مه 2020: 09, 17
ژوئن 2020: 12
اکتبر 2020: 28
دسامبر 2020: 03
دسامبر 2020 : 06
 

هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
حدود 12 هفته قبل از امتحان
ساختار آزمون
مهارت خواندن (20 %), <
مهارت گفتاری (20%)، توسط مرکز آزمون در تاریخ های تمدیدی تصویب شده است.
نتایج:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge) را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
  • اسلما: inlingua: Private Lessons: CPE Preparation
    رتبه بندی زبان آموزان سابق : (246 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
    3.149 €= 2.600 € Private Lessons: CPE Preparation+ 45 € هزینه اداری مدرسه+ 504 € (خوابگاه سنت جولیان)
  • سن ژولیان: EC English: CPE Exam Preparation 30
    رتبه بندی زبان آموزان سابق : (53 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
    2.075 €= 1.320 € CPE Exam Preparation 30 + 45 € هزینه اداری مدرسه+ 710 € (آپارتمان اشتراکی استاندارد)
در هزینه صرفه جویی کنید! تبلیغات اختصاصی!
برای بهره مند شدن از بهترین دوره های دوره زبان ثبت نام کنید.
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با