X

Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge)

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge):
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับเชี่ยวชาญ / CPE เป็นหนึ่งในห้าการทดสอบของเคมบริดจ์ซึ่งจะวัดระดับความรู้ "ภาษาอังกฤษแบบบริเตนทั่วไป" ของคุณ การทดสอบความเชี่ยวชาญของเคมบริดจ์จะสอดคล้องกับบทเรียนระดับที่ห้าและสอบหลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET), การทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต้น (PET), ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นแรก (FCE) และ ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE) เป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ
การสอบที่คล้ายกัน:
การทดสอบภาษาอังกฤษหลัก (KET)
การทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น (PET)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นแรก (FCE)-самый популярный экзамен
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง (CAE)
ระดับ:
ระดับสูงมาก (5) สำหรับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษระดับเชี่ยวชาญ / CPE)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: C2
วันสอบ:
มีนาคม 2018: 10
พฤษภาคม 2018: 12
มิถุนายน 2018: 14
ธันวาคม 2018: 01
ธันวาคม 2018 : 06
 

ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ประมาณ 12 สัปดาห์ก่อนสอบ
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน (20 %),
การเขียน (20%),
การใช้ภาษาอังกฤษ (20 %),
การฟัง (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น,
การพูด (20 %), ทดสอบโดยศูนย์สอบในวันอื่น
ผลสอบ:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • บริสเบน: Lexis English: Cambridge Proficiency of English - CPE
  2.845 €= 1.720 € Cambridge Proficiency of English - CPE+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 925 € (หอพักนักเรียน)
 • แคนส์: Cairns Language Centre (Eurocentres): Cambridge Certificate of Proficiency (CPE)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (30 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.675 €= 1.535 € Cambridge Certificate of Proficiency (CPE)+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 940 € (บ้าน/อพาร์ทเมนท์แบบอยู่รวมกัน )
 • นูซา: Language Centre: Cambridge Preparation - CPE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.805 €= 1.720 € Cambridge Preparation - CPE+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 885 € (หอพักนักเรียน)
 • เพิร์ท: Language Centre: Cambridge Preparation - CPE
  2.805 €= 1.720 € Cambridge Preparation - CPE+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 885 € (หอพักนักเรียน)
 • เบอร์ลิงตัน: English Encounters Inc.: CPE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (6 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.260 €= 1.980 € CPE Preparation Course+ 200 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 1.080 € (โฮมสเตย์)
 • กซีรา: Chamber College: CPE Exam Preparation (30)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (65 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.730 €= 900 € CPE Exam Preparation (30)+ 40 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 790 € (โฮมสเตย์)
 • กซีรา: NSTS Malta : CPE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (15 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.039 €= 1.180 € CPE Exam Preparation+ 75 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 784 € ()
 • สลีมา: inlingua: Cambridge Exam Preparation - CPE
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (217 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.344 €= 800 € Cambridge Exam Preparation - CPE+ 40 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน+ 504 € (เดอะเรสซิเดนซ์เซนต์จูเลียนส (The Residence St. Julian\'s))
ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย