X

Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS

مطالب کلی پیرامون Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS:
آزمون CILS(Certificazione dell'Italiano come Lingua Straniera)از طرف وزارت آموزش و پروش دولت ایتالیا تایید شده و توسط دانشگاه بین المللی سینا (Siena) برگزار می شود. این آزمون در 6 سطح ارائه می گردد. جهت اخذ پذیرش در دانشگاه های ایتالیا، قبولی در آزمون CILS ضروری است. معلمین زبان ایتالیایی می بایست در سطح 4 این آزمون قبول شوند.
سطح:
از سطح ابتدایی (2) تا بسیارپیشرفته (5) بستگی به سطح شما دارد
A2-C2:سطوح بر مبنای چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از http://cils.unistrasi.it/82/13/Le_date_degli_esami_%28sedi_italiane_ed_estere%29.htm دیدن کنید
هزینه های آزمون

ثبت نام پیشرفته
15 روز قبل از آزمون در اروپا 1 ماه قبل از آزمون در خارج از اروپا
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
55-100 points (Passed)
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با