X

Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS

Všeobecné informácie o Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS:
Skúška Certificazione dell'Italiano come Lingua Straniera / CILS je schválená talianskou vládou - Talianskym ministerstvom vzdelania a je organizovaná univerzitou University per Stranieri di Siena. Test je ponúkaný na 6 úrovniach. Testy CILs je potrebné absolvovať v prípade, že si prajete byť prijatí na taliansku univerzitu. Učitelia taliančiny musia absolvovať úroveň 4!
Úroveň:
nízka úroveň(4)až veľmi vysoká úroveň (5) v závislosti od úrovne
Úroveň založená na európskom referenčnom rámci: A2-C2
Termíny skúšky:
Poplatky za skúšku:

Registrácia vopred:
15 dní pred skúškou v Európe 1 mesiac pred skúškou mimo Európy
Štruktúra skúšky:
čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie
Výsledky:
55-100 points (Passed)
Iné informácie:
Porovnanie akreditovaných jazykových škôl ponúkajúcich prípravné kurzy na skúšku Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS (ceny sú založené na kurze trvajúcom 4 týždne).
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám