X

Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS

Thông tin chung về Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS:
Thi Chứng Chỉ Tiếng Ý như một Ngoại Ngữ / CILS được chính phủ phê duyệt qua Bộ Giáo Dục của Ý và được tổ chức thi bởi Trường Đại Học Siena Dành Cho Sinh Viên Nước Ngoài (Università per Stranieri di Siena). Bài thi được đưa ra theo 6 cấp độ. Cần phải qua được bài thi CILS nếu bạn muốn được nhận vào các trường Đại Học của Ý. Giáo viên giảng dạy Tiếng Ý phải qua được cấp độ 4!
Trình độ:
thấp (2)tới rất cao (5) phụ thuộc vào cấp độ
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2-C2
Ngày thi:
Lệ phí thi:

Đăng ký nâng cao:
15 ngày trước ngày thi diễn ra ở Châu Âu 1 tháng trước ngày thi diễn ra ngoài Châu Âu
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nói, nghe
Kết quả:
55-100 points (Passed)
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Certificazione di Italiano como Lingua Straniera / CILS (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi