X

DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL

Thông tin chung về DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL:
Học Viện Ngôn Ngữ Của Ý (AIL) thường có nhiều bài thi ngôn ngữ khác nhau:
DELI - Văn Bằng Tiếng Ý Âm Điệu Florence Sơ Cấp của AIL
DILI - Văn Bằng Tiếng Ý Âm Điệu Florence Trung Cấp của AIL
DILC - Văn Bằng Tiếng Ý Thương Mại Âm Điệu Florence Trung Cấp của AIL
DALI - Văn Bằng Tiếng Ý Âm Điệu Florence Nâng Cao của AIL
DALC - Văn Bằng Tiếng Ý Thương Mại Âm Điệu Florence của AIL
Các bài thi DILC/DALC sẽ kiểm tra Tiếng Ý thương mại. Các bài thi AIL và CILS có bằng cấp được công nhận và phổ biến nhất trong lĩnh vực cấp chứng chỉ Tiếng Ý.
Các bài thi tương tự:
DELI - Văn Bằng Tiếng Ý Âm Điệu Florence Sơ Cấp của AIL
DILI - Văn Bằng Tiếng Ý Âm Điệu Florence Trung Cấp của AIL
DILC - Văn Bằng Tiếng Ý Thương Mại Âm Điệu Florence Trung Cấp của AIL
DALC - Văn Bằng Tiếng Ý Thương Mại Âm Điệu Florence của AIL
Trình độ:
DALI: cao(4)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: C1
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
€125
Đăng ký nâng cao:
4 tuần trước ngày thi của Các Kỳ Thi Văn Bằng Tiếng Ý Âm Điệu Florence của AIL
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nói, nghe
Kết quả:
A: 90-100%, B: 80-89%, C: 70-79%, D: 60-69% below 60% failed
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi