X

Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF

Opće činjenice o Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF:
Ispiti Diplome d'Etude de langue Francaise / DELF i Diplome Approfondi de langue Francaise / DALF najvažniji su testovi jezika za francuski. Ispite organizira francusko ministarstvo obrazovanja. Ispit DELF sastoji se od 6 dijelova. Nakon prolaska prvih 4 dobivate prvu diplomu, a nakon prolaska posljednjih 2 dobivate drugu diplomu. Ispit DALF temelji se na ispitu DELF i potreban je ako želite studirati na francuskom sveučilištu. Nakon ponovnog aktiviranja ovog ispita tijekom 2005. moguće je proći svaki od ovih koraka kao samostalnu svjedodžbu. Više nije potrebno proći ih za redom.
Razina:
DELF: niska-prosječna (2-3)
DALF: visoka(4)
Razina na temelju europskog okvira: Delf A1 - B2, Dalf C1-C2.
Datumi ispita:
Naknade za polaganje ispita
EUR 154-249
Prijava unaprijed:
otprilike 8 tjedana prije ispita za Diplome d'Etude de langue Francaise / DELF
Struktura ispita
DELF, 1. razina:
1. Govorno i pisano izražavanje
2. Izražavanje ideja
3. Čitanje s razumijevanjem i sastav
4. Korištenje francuskog
DELF, 2. razina:
5. Civilizacija Francuske i zemalja francuskog govornog područja
6. Specijalizirani izrazi
DALF: 1. Čitanje s razumijevanjem i sastav
2. Slušanje s razumijevanjem
3. Specijalizirano čitanje s razumijevanjem i sastav
4. Specijalizirana slušanje s razumijevanjem i govorno izražavanje
Rezultati:
«très bien / bien / assez bien / sans mention»
Ostale informacije:
Usporedba ovlaštenih škola jezika koje nude pripremne tečajeve za Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF (cijene na temelju tečajeva od 4 tjedana).
Uštedite novac! Ekskluzivne promocije!
Prijavite se kako biste iskoristili najbolje ponude za tečaj jezika.
OtisakPravila o ocjenama i korisničkom sadržaju