X

Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF

עובדות כלליות אודות Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF:
הבחינות תעודה ללימודי השפה הצרפתית / DELF ודיפלומה מתקדמת בשפה הצרתית / DALF, הן בחינות השפה הרלוונטיות ביותר לצרפתית. הבחינות מאורגנות על ידי משרד החינוך הצרפתי. בחינת ה-DELF מורכבת מ-6 חלקים. לאחר המעבר של ארבעת הראשונים, תקבל את התואר הראשון ולאחר מעבר של שני האחרונים תקבל את התואר השני. בחינת ה-DALF מבוססת על בחינת ה-DELF ונדרשת אם ברצונך ללמוד באוניברסיטה צרפתית. כחלק מההשקה המחודשת של בחינה זו במהלך 2005, ניתן כעת לעבור כל אחד מחלקים אלו כתעודה נפרדת. אין יותר צורך לעבור אותם ברצף.
רמה:
DELF: נמוך מהממוצע (2-3)
DALF: גבוה (4)
רמה המבוססת על מסגרת אירופית: Delf A1 - B2, C1-C2 Dalf.
תאריכי בחינות:
לקבלת מידע נוסף, אנא בקרו בhttp://www.alliancefr.org/en/individual-students/diplomas-and-tests
תשלומי הבחינות:
EUR 154-249
הרשמה מתקדמת:
כ-8 שבועות לפני הבחינה לדיפלומת המחקר לשפה הצרפתית / DELF
מבנה הבחינה:
DELF, 1. רמה:
1. ביטוי בדיבור ובכתיבה
2. הבעת רעיונות
3. הבנת הנקרא וחיבור
4. שימוש בצרפתית
DELF, 2. רמה:
5. ציביליזציה של צרפת ומדינות דוברות צרפתיות
6. התמחות בביטוי
DALF: 1. הבנת הנקרא וחיבור
2. הבנת הנשמע
3. התמחות בהבנת הנקרא ובחיבור
4. התמחות בהבנת בנשמע ובביטוי מילולי
תוצאות:
«très bien / bien / assez bien / sans mention»
מידע נוסף:
השוואה בין בתי ספר מוכרים לשפות המציעים קורסי הכנה לDiplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF (מחירים מבוססים על קורסים של 4 שבועות).
חסוך כסף! מבצעים מיוחדים!
הירשם על מנת ליהנות ממבצעי קורסי השפה הטובים ביותר.
חותםמדיניות סיקור ותוכן משתמש