X

DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL

Obecná fakta o DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL:
Accademia Italiana di Lingua (AIL) nabízí několik jazykových zkoušek:
DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILC - Diploma Intermediodi Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commericiale di Lingua Italina "Firenze" AIL
Testy DILC/DALC ověřují znalost obchodní italštiny. Zkoušky AIL a CILS jsou nejuznávanější v tomto výčtu.
Podobné testy:
DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILC - Diploma Intermediodi Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commerciale di Lingua Italina "Firenze" AIL.
Úroveň:
DELI: nízká (2)
Úroveň dle Společného evropského referenčního rámce: A2
Termíny zkoušky:
Data se liší dle centra provádějícího zkoušky.
Poplatky za zkoušku:
€85
Postoupit registraci:
4 týdny před zkouškou Diplomas di Lingua Italiana "Firenze" pořádanou AIL
Struktura zkoušky:
čtení, psaní, mluvení, poslech
Výsledky:
A: 90-100%, B: 80-89%, C: 70-79%, D: 60-69% below 60% failed
Ostatní info:
Porovnání akreditovaných jazykových škol nabízejících přípravné kurzy na DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL (ceny jsou založeny na 4 týdenním kurzu).
V tisku:
Zmínky v tisku
Zmínky v tisku
Důvěřují nám:
důvěřováno společnostmi
důvěřováno společnostmi