X

DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL

עובדות כלליות אודות DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL:
האקדמיה לשפה האיטלקית (AIL) מציעה מספר בחינות שפה:
DELI - דיפלומה בשפה האיטלקית היסודית "פירנצה" AIL
DILI - דיפלומת ביניים בשפה האיטלקית "פירנצה" AIL
DILIC - דיפלומת ביניים בשפה האיטלקית המסחרית "פירנצה" AIL
DALI - דיפלומה מתקדמת לשפה האיטלקית "פירנצה" AIL
DALC - דיפלומה לשפה האיטלקית המסחרית "פירנצה" AIL
בחינות ה- DILIC/DALC בוחנות איטלקית לעסקים. בחינות ה- AIL וה- CILS הינן המוכרות ביותר בטווח זה.
בחינות דומות:
DELI - דיפלומה לשפה האיטלקית היסודית "פירנצה" AIL
DILC - דיפלומת ביניים לשפה האיטלקית המסחרית "פירנצה" AIL
DALI - דיפלומה מתקדמת לשפה האיטלקית "פירנצה" AIL
DALC - דיפלומה לשפה האיטלקית המסחרית "פירנצה" AIL
רמה:
DILI: ממוצע (3))
רמה המבוססת על מסגרת אירופאית: B1
תאריכי בחינות:
התאריך משתנה בהתאם למיקום הבחינה.
תשלומי הבחינות:
€105
הרשמה מתקדמת:
4 שבועות לפני הבחינה לדיפלומה בשפה האיטלקית "פירנצה" על ידי AIL
מבנה הבחינה:
קריאה, כתיבה, דיבור, שמיעה
תוצאות:
A: 90-100%, B: 80-89%, C: 70-79%, D: 60-69% below 60% failed
מידע נוסף:
השוואה בין בתי ספר מוכרים לשפות המציעים קורסי הכנה לDILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL (מחירים מבוססים על קורסים של 4 שבועות).
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי