X

English for Speakers of Other Languages / ESOL by Pitman

مطالب کلی پیرامون English for Speakers of Other Languages / ESOL by Pitman :
آزمون ESOL(English for Speakers of another Language) که توسط پیتمن ارائه شده،آزمونی است که کمتر شناخته شده است اما گاهی ممکن است به صورت تصادفی در آموزشگاه شما برگزارگردد. به شما توصیه میکنیم که نگاهی به آزمون های دیگر زبان انگلیسی که بسیار معتبرتر هستند بیندازید. آزمون ESOL پیتمن به گونه های مختلف که در زیر ارائه شده برگزارمیشود:
سطح:
Preliminary (A1 Breakthrough)
Access (A2 Waystage)
Achiever (B1 Threshold)
Expert (C1 Effective Operational Proficiency)
Mastery C2 Mastery
Based on Common European Framework: A1 - C2
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
3 هفته برای مرکز آزمون در بریتانیا 6 هفته برای مرکز آزمون بین المللی
ساختار آزمون
ESOL: نوشتن
گفتاری ESOL: زبان
نتایج:
75% of possible score=first class pass 60% of possible score=pass; <60% of possible score=fail
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با