X

English for Speakers of Other Languages / ESOL by Pitman

Všeobecné informácie o English for Speakers of Other Languages / ESOL by Pitman :
Test English for Speakers of another Language (Angličtina pre ľudí, ktorí rozprávajú iným jazykom / ESOL) od organizácie Pitman je menej často uznávaný, avšak je možné absolvovať ho v náhodný termín vo vašej škole. Musíme vás však upozorniť, že vám odporúčame prezrieť si iné skúšky z anglického jazyka, ktoré sú akreditované výrazne vyššie. Test ESOL je poskytovaný v nasledujúcich verziách:
Úroveň:
Začiatočník(A1 prelom)
Prístup (A2 úroveň waystage)
Úspešný absolvent (B1 hranica)
Odborník (C1 efektívna funkčná znalosť)
Ovládnutie jazyka (C2 odborná znalosť)
Založené na spoločnom európskom referenčnom rámci: A1 - C2
Termíny skúšky:
Dátumy sa líšia v závislosti od miesta konania skúšky.
Poplatky za skúšku:
Poplatky sa líšia v závislosti od miesta konania skúšky.
Registrácia vopred:
3 týždne pre testovacie stredisko vo VB 6 týždňov pre medzinárodné testovacie stredisko
Štruktúra skúšky:
ESOL: písanie
Ústna skúška ESOL: rozprávanie
Výsledky:
75% of possible score=first class pass 60% of possible score=pass; <60% of possible score=fail
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám