X

Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE:
สถาบันส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสเปน (The Instituto Cervantes) ร่วมกับมหาวิทยาลัยซาลามังกา (university of Salamanca) และกระทรวงศึกษาธิการประเทศสเปน จัดการสอบทางภาษา DELE ในระดับต่างๆ ดังนี้:
DIE - ประกาศนียบัตรภาษาสเปน (ระดับต้น) (El Diploma de Español (Nivel Inicial))
DBE - ประกาศนียบัตรภาษาสเปน (ระดับกลาง) (El Diploma de Español (Nivel Intermedio))
DSE - ประกาศนียบัตรภาษาสเปน (ระดับสูง) (El Diploma de Español (Nivel Superior))
DBE เป็นการสอบที่จำเป็นสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยสเปน ส่วนการสอบ DELE เป็นที่ยอมรับในฐานะเครื่องพิสูจน์ทักษะความสามารถด้านภาษาสเปน
ระดับ:
DIE: ต่ำ (2)
DBE: ปานกลาง (3)
DSE: สูงมาก(5)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: B1-C1
วันสอบ:
พฤศจิกายน 2018: 09, 10
กุมภาพันธ์ 2019: 08
เมษายน 2019: 05
พฤษภาคม 2019: 24, 25
กรกฎาคม 2019: 12
กันยายน 2019: 13
ตุลาคม 2019: 04
พฤศจิกายน 2019: 22, 23
กุมภาพันธ์ 2020: 14
เมษายน 2020: 17
พฤษภาคม 2020: 16
มิถุนายน 2020: 10
ตุลาคม 2020: 02
พฤศจิกายน 2020: 14
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ประมาณ 16 สัปดาห์สำหรับการสอบ DELE
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน, การเขียน, การพูด, การฟัง
ผลสอบ:
pass or fail
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • บาริโลช: Academia Bariloche: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.630 €= 2.400 € DELE Exam Preparation+ 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 1.180 € (โฮมสเตย์)
 • บัวโนสไอเรส: Academia Buenos Aires: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (27 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.690 €= 2.800 € DELE Exam Preparation+ 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 840 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บัวโนสไอเรส: Amauta Spanish School: Spanish & DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (4 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.945 €= 1.900 € Spanish & DELE Preparation+ 65 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 980 € (บ้านพัก)
 • บัวโนสไอเรส: COINED: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (56 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.575 €= 1.740 € DELE Preparation Course+ 75 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 760 € (หอพักนักเรียน)
 • บัวโนสไอเรส: Expanish: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (5 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.010 €= 1.180 € Online One-to-One Classes: DELE/SIELE Preparation+ 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 780 € (อพาร์ทเม้นท์ที่ใช้ร่วมกันกับโฮสต์)
 • คอร์โดบา: COINED: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (20 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.075 €= 1.400 € DELE Preparation Course+ 75 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 600 € (บ้านพัก)
 • คอร์โดบา: SET-IDIOMAS: DELE Exam Preparation Course (10)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (3 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.438 €= 1.988 € DELE Exam Preparation Course (20)+ 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 400 € ()
 • ซานติอาโก: COINED: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.715 €= 1.680 € DELE Preparation Course+ 75 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 960 € (โฮมสเตย์)
 • ซานติอาโก: Escuela Bellavista: DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (63 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.500 €= 820 € DELE Preparation+ 40 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 640 € (โฮมสเตย์)
 • ซานติอาโก: Violeta Parra Escuela de Idiomas - TANDEM Santiago: DELE Preparation (group)
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (69 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.555 €= 1.000 € DELE Preparation (individual)+ 55 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 500 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • คาร์ตาเฮนา: Centro Catalina: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (9 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.336 €= 1.440 € DELE Exam Preparation+ 60 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 836 € (โฮมสเตย์)
 • กุสโก (Cuzco): Amauta Spanish School: Spanish & DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (13 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.765 €= 1.060 € Spanish & DELE Preparation+ 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 660 € (Campus Sacred Valley)
 • อลิกันเต้: Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (44 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.691 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 676 € (อพาร์ทเม้นท์นักเรียน)
 • บาร์เซโลนา: Barcelona Language School: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (65 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.700 €= 880 € DELE Exam Preparation+ 820 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บาร์เซโลนา: BCN Languages: DELE Preparation Course
  1.006 €= 290 € DELE Preparation Course+ 60 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 656 € ()
 • บาร์เซโลนา: Don Quijote: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (21 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.571 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 556 € ()
 • บาร์เซโลนา: Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (101 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.811 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 796 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บาร์เซโลนา: EU Language School: DELE Exam Preparation Course (One-to-One)
  2.800 €= 1.760 € DELE Exam Preparation Course (One-to-One)+ 1.040 € ()
 • บาร์เซโลนา: Expanish: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (6 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.230 €= 1.280 € DELE Exam Preparation+ 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 900 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บาร์เซโลนา: Kingsbrook Spanish School: Intensive DELE Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (135 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  780 €= 160 € Afternoon DELE Course+ 30 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 590 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บาร์เซโลนา: Linguaschools: DELE Preparation Course 10
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (26 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.845 €= 1.285 € DELE Preparation Course (20 Group + 5 Individual)+ 560 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • กาดิซ: clic International House Cádiz: DELE Crash Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (10 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.658 €= 1.198 € DELE Crash Course+ 460 € (แฟลตพักร่วมกับชาวสเปน)
 • กาดิซ: K2 INTERNACIONAL, Escuela de Español: DELE Exam Preparation 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (90 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.545 €= 1.960 € DELE Exam Preparation 30+ 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 540 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • กรานาดา: Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (19 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.691 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 676 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • กรานาดา: Escuela Montalbán: D.E.L.E. Exam course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (65 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.055 €= 1.300 € DELE Intensive preparation course + 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 705 € ()
 • กรานาดา: Instituto Mediterráneo SOL: DELE Preparation 10
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (5 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.331 €= 880 € DELE Preparation 20+ 451 € (แฟลตรวม)
 • กรานาดา: Linguaschools: DELE Preparation Course 10
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (28 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.445 €= 1.025 € DELE Preparation Course (20 Group + 5 Individual)+ 420 € (แฟลตที่อยู่ร่วมกัน)
 • อิบิซา: Instituto de Idiomas Ibiza: D.E.L.E. Exam Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (20 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.485 €= 970 € D.E.L.E. Exam Preparation Course+ 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 465 € (ห้องธรรมดา)
 • มาดริด: Academia Contacto: DELE 20
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (47 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.373,33 €= 693,33 € DELE 20+ 50 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 630 € (แฟลตรวม - แบบมาตรฐาน)
 • มาดริด: Don Quijote: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.571 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 556 € ()
 • มาดริด: Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (86 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.811 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 796 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มาลากา: Academia CILE: DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (39 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.138 €= 698 € DELE Preparation+ 440 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มาลากา: Cervantes Escuela Internacional: Online DELE Preparation: B2
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (51 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.770 €= 1.100 € DELE Exam Preparation+ 55 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 615 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มาลากา: Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (19 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.691 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 676 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มาลากา: La Playa Escuela de Español: DELE Exam Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (9 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.035 €= 1.420 € DELE Exam Preparation+ 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 570 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มาลากา: OléOlé Spanish School: DELE C1-C2
  659 €= 659 € DELE A1-A2
 • มาลากา: Onspain School: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (3 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.760 €= 1.200 € DELE Preparation Course+ 40 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 520 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • มาร์เบลลา: Enforex: DELE Preparation Course 20
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (63 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.671 €= 1.960 € DELE Preparation Course 30+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 676 € (อพาร์ทเม้นท์นักเรียน)
 • มาร์เบลลา: Spanish Language Center, S.L.: DELE Exam Preparation Group
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (12 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.055 €= 600 € DELE Exam Preparation Private+ 55 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 400 € ()
 • มูร์เซีย: Instituto Hispanico de Murcia: DELE Exam Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (5 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.934 €= 1.180 € DELE Exam Preparation Course+ 39 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 715 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • พาลมา เดอ มายอร์ก้า: Palma Language School: Intensive Group Course + Two-to-One DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (46 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  3.500 €= 2.640 € Intensive Group Course + One-to-One DELE Preparation+ 860 € (โฮมสเตย์ (แบบ A))
 • ปัมโปลนา: Pamplona Learning Spanish Institute: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (10 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.477 €= 927 € DELE Preparation Course+ 62 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 488 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • ซาลามังกา : Colegio de España: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (218 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.045,30 €= 575 € DELE Preparation Course+ 470,30 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • ซาลามังกา : Don Quijote: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (22 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.451 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 436 € ()
 • ซาลามังกา : Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (54 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.691 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 676 € (อพาร์ตเมนต์นักศึกษาพักรวม)
 • ซาน เซบาสเตียน: El Aula Azul: Intensive Course + Individual DELE Preparation
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (37 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.390 €= 780 € Intensive Course + Individual DELE Preparation+ 40 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 570 € ()
 • ซาน เซบาสเตียน: San Sebastián Escuela Internacional: DELE Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (93 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.850 €= 1.188 € DELE Preparation Course+ 60 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 602 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • เซบียา: Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (30 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.691 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 676 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • เซบียา: Giralda Center - Spanish House: One-to-one DELE Exam Preparation 20
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (92 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.825 €= 1.360 € One-to-one DELE Exam Preparation 10+ 465 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • เซบียา: Saint Gabriel International Education: Language Immersion + Internship + DELE Exam Preparation
  884 €= 299 € DELE Exam Preparation Course+ 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 540 € ()
 • เตเนรีเฟ: Don Quijote: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (11 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.451 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 436 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • เตเนรีเฟ: FU International Academy: DELE Preparation 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (20 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.325 €= 720 € Online One-to-One DELE Preparation (30 Minute Lessons)+ 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 560 € ()
 • บาเลนเซีย: Don Quijote: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (16 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.451 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 436 € ()
 • บาเลนเซีย: Enforex: DELE Preparation Course 30
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (58 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.691 €= 980 € DELE Preparation Course 20+ 35 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 676 € (อพาร์ทเมนท์รวม)
 • บาเลนเซีย: Hispania, escuela de español: DELE Preparation Course 10
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (85 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.160 €= 760 € DELE Preparation Course 20+ 400 € (แฟลตรวมสำหรับนักเรียน)
 • บาเลนเซีย: Route 66 Idiomas: DELE Exam Preparation Course
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (53 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  1.260 €= 695 € DELE Exam Preparation Course + 45 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 520 € ()
ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!
ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว & คุกกี้ประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้