X

Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE

Thông tin chung về Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE:
Viện Cervantes hợp tác với đại học Salamanca và bộ giáo dục Tây ban Nha đưa ra các bài thi ngoại ngữ DELE theo các trình độ sau:
DIE - Văn Bằng Tiếng Tây Ban Nha (Sơ Cấp)
DBE - Văn Bằng Tiếng Tây Ban Nha (Trung Cấp)
DSE - Văn Bằng Tiếng Tây Ban Nha (Nâng Cao)
Yêu cầu phải có chứng chỉ thi DBE để được theo học tại trường Đại Học ở Tây Ban Nha. Các bài thi DELE được coi là chứng nhận các kỹ năng sử dụng Tiếng Tây Ban Nha.
Trình độ:
DIE: thấp (2)
DBE: trung bình (3)
DSE: rất cao(5)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B1-C1
Ngày thi:
Tháng Mười Một 2018: 09, 10
Tháng Hai 2019: 08
Tháng Tư 2019: 05
Tháng Năm 2019: 24, 25
Tháng Bảy 2019: 12
Tháng Chín 2019: 13
Tháng Mười 2019: 04
Tháng Mười Một 2019: 22, 23
Lệ phí thi:
Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé http://www.dele.org/?page=dele/prices
Đăng ký nâng cao:
xấp xỉ 16 tuần đối với các Bài Thi DELE
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nói, nghe
Kết quả:
pass or fail
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Exam of the Instituto Cervantes/University Salamanca / DELE (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
 • Bariloche: Academia Bariloche: DELE Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (1 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.630 €= 2.400 € DELE Exam Preparation+ 50 € Phí hành chính của trường+ 1.180 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
 • Buenos Aires: Academia Buenos Aires: DELE Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (18 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  3.690 €= 2.800 € DELE Exam Preparation+ 50 € Phí hành chính của trường+ 840 € (Căn hộ ở chung)
 • Buenos Aires: COINED: DELE Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (56 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.575 €= 1.740 € DELE Preparation Course+ 75 € Phí hành chính của trường+ 760 € (Khu Nhà Sinh Viên)
 • Buenos Aires: Expanish: DELE Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.035 €= 1.180 € DELE Exam Preparation + 75 € Phí hành chính của trường+ 780 € (Căn Hộ Ở Chung, Có Chủ Nhà)
 • Cordoba: COINED: DELE Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (19 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.075 €= 1.400 € DELE Preparation Course+ 75 € Phí hành chính của trường+ 600 € (Khu Nhà Ở)
 • Cordoba: SET-IDIOMAS: DELE Exam Preparation Course (10)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.438 €= 1.988 € DELE Exam Preparation Course (20)+ 50 € Phí hành chính của trường+ 400 € ()
 • Cartagena: Centro Catalina: DELE Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.206 €= 1.310 € DELE Exam Preparation+ 60 € Phí hành chính của trường+ 836 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi