X

Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

Obecná fakta o Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI):
Univerzita pro cizince v Sieně nabízí následující jazykové zkoušky:
CELI 1 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 1
CELI 2 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 2
CELI 3 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 3
CELI 4 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 4
CELI 5 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 5
CIC - Certificazione della conoscenza dell'Italiano Commerciale - Středně pokročilý
CIC - Certificazione della conoscenza dell'Italiano Commerciale - Pokročilý
Úroveň:
CELI 1: velmi nízká (1)
CELI 2: nízká (2)
CELI 3: střední (3)
CELI 4: vysoká (4)
CELI 5: velmi vysoká (5))
Úroveň dle Společného evropského referenčního rámce: A1-C2
Termíny zkoušky:
Pro více informací, prosíme, navštivte http://www.cvcl.it/categorie/categoria-129
Poplatky za zkoušku:
Pro více informací, prosíme, navštivte http://www.cvcl.it/categorie/categoria-188?explicit=SI
Postoupit registraci:
8 týdnů před zkouškou
Struktura zkoušky:
čtení, psaní, mluvení, poslech
Ostatní info:
Porovnání akreditovaných jazykových škol nabízejících přípravné kurzy na Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) (ceny jsou založeny na 4 týdenním kurzu).
V tisku:
Zmínky v tisku
Zmínky v tisku
Důvěřují nám:
důvěřováno společnostmi
důvěřováno společnostmi