X

Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

Všeobecné informácie o Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI):
Univerzita University Stranieri di Perugia poskytuje nasledujúce jazykové skúšky:
CELI 1 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 1
CELI 2 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 2
CELI 3 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 3
CELI 4 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 4
CELI 5 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, 5
CIC - Certificazione della conoscenza dell'Italiano Commerciale - Mierne pokročilá úroveň
CIC - Certificazione della conoscenza dell'Italiano Commerciale - Pokročilá úroveň
Úroveň:
CELI 1: veľmi nízka úroveň (1)
CELI 2: nízka úroveň (2)
CELI 3: priemerná úroveň (3)
CELI 4: vysoká úroveň (4)
CELI 5: veľmi vysoká úroveň (5))
Úroveň založená na európskom referenčnom rámci: A1-C2
Termíny skúšky:
Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.cvcl.it/categorie/categoria-129
Poplatky za skúšku:
Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.cvcl.it/categorie/categoria-188?explicit=SI
Registrácia vopred:
8 týždňov pred skúškou
Štruktúra skúšky:
čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie
Iné informácie:
Porovnanie akreditovaných jazykových škôl ponúkajúcich prípravné kurzy na skúšku Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) (ceny sú založené na kurze trvajúcom 4 týždne).
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám