X

First Certificate in English / FCE (Cambridge)

Thông tin chung về First Certificate in English / FCE (Cambridge):
"Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên" (FCE) là chứng chỉ phổ biến nhất trong năm Bài Thi của Cambridge, sẽ kiểm tra trình độ "Tiếng Anh Bản Xứ Tổng Quát" của bạn. Bài Thi Đầu Tiên của Cambridge sẽ dựa theo bài thi "Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu" (KET) và bài thi "Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp" (PET) và tương ứng với cấp độ ba.
Các bài thi tương tự:
Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET, cấp độ 1)
Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET, cấp độ 2)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp (CAE; cấp độ 4)
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Thành Thạo (CPE; cấp độ 5)
FCE: Cần thiết để theo học ở Trường Đại Học Của Anh Quốc
Trình độ:
trung bình (4) đối với Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên / FCE
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B2
Ngày thi:
Tháng Mười 2018: 13
Tháng Mười Một 2018: 10
Tháng Mười Hai 2018: 04, 15
Tháng Ba 2019: 09, 15
Tháng Tư 2019;18: 13
Tháng Sáu 2019: 08, 11, 22
Tháng Bảy 2019: 25
Tháng Tám 2019: 22
Tháng Mười 2019: 12
Tháng Mười Một 2019: 09
Tháng Mười Hai 2019: 03
Tháng Mười Hai 2019 : 14
 

Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
khoảng 12 tuần trước khi thi
Cấu trúc bài thi:
Đọc hiểu (20 %),
Viết (20%),
Sử dụng Tiếng Anh (20 %),
Nghe hiểu (20 %), kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác,
Nói (20 %), kiểm chứng bằng việc thi vào một buổi khác
Kết quả:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi First Certificate in English / FCE (Cambridge) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
 • Gzira: Chamber College: Private lessons 10 - Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (69 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.540 €= 900 € FCE Preparation Course 30+ 45 € Phí hành chính của trường+ 595 € (Căn hộ ở chung)
 • Gzira: NSTS Malta : FCE & CAE Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (15 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.743 €= 996 € FCE & CAE Exam Preparation+ 75 € Phí hành chính của trường+ 672 € ()
 • Sliema: inlingua: FCE Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (225 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.349 €= 800 € FCE Preparation Course+ 45 € Phí hành chính của trường+ 504 € (Khu Nhà St. Julian\'s)
 • St. Julians: Clubclass: Cambridge Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (410 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.900 €= 1.320 € Cambridge Exam Preparation + 40 € Phí hành chính của trường+ 540 € (Nhà Nghỉ (HOSSHR))
 • St. Julians: English Language School: FCE Exam Preparation 30
  Các đánh giá của cựu học sinh: (47 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.615 €= 860 € FCE Exam Preparation 20+ 45 € Phí hành chính của trường+ 710 € (Căn hộ ở chung - tiêu chuẩn)
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi