X

Goethe-Zertifikat B1

Thông tin chung về Goethe-Zertifikat B1:
Viện Goethe tổ chức các kỳ thi ngôn ngữ sau:
Tiếng Đức Sơ Cấp (SD 1)
Tiếng Đức Sơ Cấp (SD 2)
Chứng Chỉ Tiếng Đức (ZD)
Bài Thi Trung Cấp (ZMP)
Chứng Chỉ Tiếng Đức Cho Người Chuyên Nghiệp (ZDfB)
Bài Thi Tiếng Đức Thương Mại (PWD)
Văn Bằng Tiếng Đức Hạng Thường / Hạng Cao (KDS / GDS)
Các bài thi phổ biến nhất là Chứng Chỉ Tiếng Đức (ZD) cũng như Bài Thi Trung Cấp (ZMP). Đa phần các trường Đại Học của Đức chấp nhận ZMP khi nộp đơn vào trường. Ngoài ra, việc thể hiện các kỹ năng ngôn ngữ của bạn là điều bắt buộc khi Thi Tiếng Đức Để Nhập Đại Học (Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule) mà đa phần các Trường sẽ tự sắp xếp kỳ thi này.
Vui lòng lưu ý rằng đa phần các trường của chúng tôi ở Đức và ở Áo đều tổ chức luyện thi đối với các kỳ thi này dựa theo quy chuẩn hay tương tự với việc tổ chức một khóa học chuyên sâu. Chúng tôi mong bạn xem qua hồ sơ các trường:
Các trường ở Áo
Các trường ở Đức
Trình độ:
Zertifikat Deutsch (ZD): trung bình(3)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A1-C2
Ngày thi:
Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/ort/enindex.htm
Lệ phí thi:
€210
Đăng ký nâng cao:
cứ 1-2 tháng (tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi)
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nói, nghe
Kết quả:
very good, good, satisfactory, enough, low, not enough
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Goethe-Zertifikat B1 (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi