X

Goethe-Zertifikat C1

עובדות כלליות אודות Goethe-Zertifikat C1:
מכון גתה מציע את בחינות השפה הבאות:
גרמנית מתחילים 1
גרמנית מתחילים 2
תעודה גרמנית (ZD)
תעודת בחינות ביניים (ZMP)
תעודה גרמנית מקצועית
בחינת עסקים גרמנית
גרמנית קטנה/ גדולה (KDS / GDS) דיפלומת שפה
הנפוצות ביותר הן התעודה הגרמנית ותעודת בחינות הביניים. רב האוניברסיטאות הגרמניות מקבלות את תעודת בחינות הביניים כתנאי למועמדות לאוניברסיטה. בנוסף, נדרשת הצגה של כישורייך לשפות ב- Deutsche Sprachprüfung für die Hochschule (גרמנית לאוניברסיטה), אשר כל אוניברסיטה מארגנת לעצמה.
אנא שים לב שרב בתי הספר הגרמנים והאוסטרים שלנו, מציעים הכנה לבחינות אלו כחלק מהקורסים הסטנדרטיים או המתקדמים שלהם. אנו מבקשים ממך באדיבות להסתכל מקרוב יותר על פרופילי בית הספר שלהם:
בתי ספר אוסטרים
בתי ספר גרמנים
רמה:
בחינת ביניים בגרמנית (ZMP): ממוצע (3)
רמה המבוססת על מסגרת אירופאית: A1-C2
תאריכי בחינות:
לקבלת מידע נוסף, אנא בקרו ב http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/ort/enindex.htm
תשלומי הבחינות:
התשלום משתנה בהתאם למיקום הבחינה.
הרשמה מתקדמת:
כל 1-2 חודשים (תלוי במרכז הבחינות)
מבנה הבחינה:
קריאה, כתיבה, דיבור, שמיעה
תוצאות:
very good, good, satisfactory, enough, low, not enough
מידע נוסף:
השוואה בין בתי ספר מוכרים לשפות המציעים קורסי הכנה לGoethe-Zertifikat C1 (מחירים מבוססים על קורסים של 4 שבועות).
בחדשות:
העיתונות מזכירה
העיתונות מזכירה
מהימנים על ידי:
מהימן על ידי
מהימן על ידי