X

Graduate Management Admission Test (GMAT)

مطالب کلی پیرامون Graduate Management Admission Test (GMAT):
آزمون پذیرش مدیریت تحصیلات تکمیلی (GMAT) یک آزمون تطبیقی و ​​کامپیوتری است که به ارزیابی مهارت های تحلیلی، نوشتاری، کمی، کلامی، و خواندن یک فرددرقالب انگلیسی کتبی استاندارد می پردازد. این آزمون جهت آماده سازی برای پذیرش در برنامه مدیریت تحصیلات تکمیلی صورت میگیرداز جمله MBA صورت می گیرد.GMAT یک علامت تجاری ثبت شده است که متعلق به شورای پذیرش مدیریت تحصیلات تکمیلی می باشد. آموزشگاه های تجاری از این آزمون به عنوان معیاری برای پذیرش در طیف گسترده ای از برنامه های مدیریت تحصیلات تکمیلی، از جمله MBA، کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی ارشد برنامه های مالی استفاده می کنند.
سطح:
سطوح پایین (2) تا بسیارپیشرفته (5)- بسته به نمره شما دارد
A2-C2: سطوح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
بسته به حجم رزروهای آزمون مورد نظر، 1 تا 8 هفته زود تراز تاریخ برگزاری آزمون مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
GMAT شامل چهار بخش می باشد
 • ارزیابی تحلیلی نوشتار AWA)– 1) تجزیه و تحلیل مقاله استدلالی، 30 دقیقه استدلال ترکیبی-12 سؤال از انواع مختلف،مجموعا30 دقیقه
 • کمی-37 سوال چند گزینه ای، مجموعا 75 دقیقه
 • کلامی-41 سوال چندگزینه ای، مجموعا 75 دقیقه
 • نتایج:
  20-60 points, depending on the test center, no pass or fail
  سایر اطلاعات:
  مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Graduate Management Admission Test (GMAT) را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
  در مطبوعات:
  اشارات مطبوعات
  اشارات مطبوعات
  مورد اعتماد:
  مورد اعتماد با
  مورد اعتماد با