X

Graduate Management Admission Test (GMAT)

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Graduate Management Admission Test (GMAT):
The Graduate Management Admission Test หรือ GMAT คือการสอบแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินการสอบเพื่อประเมินทักษะการวิเคราะห์ การเขียน การเปรียบเทียบ การใช้คำพูดและการอ่านเพื่อทดสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนในโปรแกรมการจัดการ เช่น MBA GMAT เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ Graduate Management Admission Council สถาบันด้านธุรกิจเป็นจำนวนมากใช้การทดสอบนี้เป็นเกณฑ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัย เช่น MBA บัญชีมหาบัณฑิต และโปรแกรมปริญญาโทด้านการเงินต่าง ๆ
ระดับ:
ต่ำ (2) ถึงสูงมาก (5) - ขึ้นอยู่กับคะแนนของคุณ)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: A2 - C2
วันสอบ:
เวลาสอบแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการสำรองที่นั่งในการสอบที่ต้องการเข้าร่วม ประมาณ 1-8 สัปดาห์ก่อนการสอบจริง
โครงสร้างของการสอบ:
GMAT ประกอบด้วยสี่ส่วน คือ
 • Analytical Writing Assessment (AWA) - วิเคราะห์เรียงความเชิงอภิปราย 1 บท, เวลา 30 นาที
 • Integrated Reasoning - คำถามประเภทต่าง ๆ 12 ข้อ, เวลา 30 นาที
 • Quantitative - คำถามแบบปรนัย 37 ข้อ, เวลา 75 นาที
 • Verbal - คำถามแบบปรนัย 41 ข้อ, เวลา 75 นาที
 • ผลสอบ:
  20-60 points, depending on the test center, no pass or fail
  ข้อมูลอื่นๆ:
  เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Graduate Management Admission Test (GMAT) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
  • บอสตัน: FLS Boston Commons: GMAT Preparation Program
   คะแนนจากอดีตนักเรียน: (8 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
   3.130 €= 1.780 € GMAT Preparation Program+ 150 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 1.200 € (โฮมสเตย์)
  • ลอสแอนเจลิส: Mentor Language Institute Westwood: GRE/GMAT
   คะแนนจากอดีตนักเรียน: (34 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
   2.210 €= 1.000 € GRE/GMAT+ 150 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 1.060 € (หอพักในมหาวิทยาลัย)
  ปรากฏในสื่อ:
  ปรากฏในสื่อมวลชน
  ปรากฏในสื่อมวลชน
  ได้รับความไว้วางใจจาก:
  ได้รับความไว้วางใจโดย
  ได้รับความไว้วางใจโดย