X

Graduate Management Admission Test (GMAT)

Thông tin chung về Graduate Management Admission Test (GMAT):
Bài Thi Dự Tuyển Chương Trình Cao Học Về Quản Lý (GMAT) là một bài thi linh hoạt được thực hiện trên máy tính giúp đánh giá các kỹ năng phân tích, viết, định lượng, nói và đọc bằng Tiếng Anh chuẩn dạng viết giúp người thi chuẩn bị qua việc nhận học vào các chương trình quản trị bậc trên đại học, chẳng hạn như MBA. GMAT là một nhãn hiệu đã đăng ký của Hội Đồng Dự Tuyển Chương Trình Cao Học Về Quản Lý. Các trường kinh doanh sử dụng bài thi này như một tiêu chuẩn để nhập học đối với một loạt các chương trình quản trị bậc sau đại học, bao gồm MBA, Thạc Sĩ Kế Toán và Thạc Sĩ Tài Chính.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2 - C2
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
phụ thuộc vào lịch thi được đặt kín chỗ hay không, 1-8 tuần trước ngày thi thực
Cấu trúc bài thi:
Bài thi GMAT gồm có bốn phần
 • Đánh Giá Khả Năng Viết Phân Tích (AWA)– 1 bài tiểu luận Phân Tích Một Tranh Luận Cụ Thể, 30 phút
 • Tư Duy Tổng Hơp – 12 câu hỏi dưới các dạng khác nhau, tổng là 30 phút
 • Định Lượng – 37 câu hỏi trắc nghiệm, tổng là 75 phút
 • Nói – 41 câu hỏi trắc nghiệm, tổng là 75 phút
 • Kết quả:
  20-60 points, depending on the test center, no pass or fail
  Các thông tin khác:
  Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Graduate Management Admission Test (GMAT) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
  Trên báo chí:
  Tin báo chí
  Tin báo chí
  Được tin cậy bởi:
  Được tin tưởng bởi
  Được tin tưởng bởi