X

International English Language Testing System / IELTS

مطالب کلی پیرامون International English Language Testing System / IELTS:
آزمون IELTS(International English Language Testing System) در بسیاری از دانشگاه ها در سراسر جهان به عنوان مدرکی شناخته شده که توانایی های زبان انگلیسی شمارا برای پذیرش احتمالی در این دانشگاه ها تایید میکند.
سطح:
سطوح پایین (2) تا بسیارپیشرفته (5)- به نمره شمابستگی دارد
A2-C2:سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
€212
ثبت نام پیشرفته
تا یک هفته (بستگی به مرکز آزمون)
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
1 to max. 9, average needed score for British universities is 6.5
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های International English Language Testing System / IELTS را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • جزیرا: Chamber College: IELTS (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (64 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.535 €= 960 € IELTS (30)+ 35 € هزینه اداری مدرسه+ 540 € ()
 • اسلما: inlingua: Preparation for IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (209 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.494 €= 950 € Preparation for IELTS+ 40 € هزینه اداری مدرسه+ 504 € (خوابگاه سنت جولیان)
 • اسلما: Linguatime School of English: IELTS Exam Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (228 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.670 €= 1.160 € IELTS Exam Preparation Course+ 20 € هزینه اداری مدرسه+ 490 € (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
 • سن ژولیان: ACE English Malta: ACE IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (26 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.705 €= 1.000 € ACE IELTS Exam Preparation+ 45 € هزینه اداری مدرسه+ 660 € ()
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation IELTS Classic
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (392 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.420 €= 960 € Exam Preparation IELTS Classic+ 80 € هزینه اداری مدرسه+ 380 € (خانه دانشجویی (HSESHR))
 • سن ژولیان: English Language School: IELTS Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (44 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.935 €= 1.200 € IELTS Exam Preparation+ 45 € هزینه اداری مدرسه+ 690 € (اقامتگاه)
 • سن ژولیان: International House: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (75 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  951 €= 316 € IELTS+ 75 € هزینه اداری مدرسه+ 560 € ()
 • والتا: Easy School of Languages: IELTS
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (87 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.300 €= 760 € IELTS+ 540 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • بانکوک: International House: IELTS 25
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (3 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  63.500 €= 36.000 € IELTS 25+ 3.000 € هزینه اداری مدرسه+ 24.500 € ()
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با