X

International English Language Testing System / IELTS

Thông tin chung về International English Language Testing System / IELTS:
Hệ Thống Kiểm Tra Anh Ngữ Quốc Tế / bài thi IELTS được công nhận bởi rất nhiều trường đại học trên thế giới, chứng nhận khả năng sử dụng Tiếng Anh của bạn để có cơ hội được nhận vào học.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2-C2
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
tối đa là một tuần (tùy theo trung tâm tổ chức thi)
Cấu trúc bài thi:
đọc hiểu, viết, nói, nghe hiểu
Kết quả:
1 to max. 9, average needed score for British universities is 6.5
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi International English Language Testing System / IELTS (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
 • Gzira: Chamber College: IELTS Preparation Course 30
  Các đánh giá của cựu học sinh: (69 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.540 €= 900 € IELTS Preparation Course 30+ 45 € Phí hành chính của trường+ 595 € (Căn hộ ở chung)
 • Gzira: NSTS Malta : IELTS Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (15 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.743 €= 996 € IELTS Exam Preparation+ 75 € Phí hành chính của trường+ 672 € ()
 • Msida: Eurocentres Malta: Super Intensive 30 Course - IELTS Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (23 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.580 €= 900 € Super Intensive 30 Course - IELTS Exam Preparation + 20 € Phí hành chính của trường+ 660 € (Căn hộ sinh viên)
 • Sliema: inlingua: IELTS Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (225 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.349 €= 800 € IELTS Preparation Course+ 45 € Phí hành chính của trường+ 504 € (Khu Nhà St. Julian\'s)
 • Sliema: Linguatime School of English: General English 20 + IELTS 10
  Các đánh giá của cựu học sinh: (233 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.525 €= 1.040 € General English 20 + IELTS 6+ 25 € Phí hành chính của trường+ 460 € (Căn hộ ở chung - mùa thấp điểm)
 • St. Julians: ACE English Malta: ACE IELTS Preparation Course
  Các đánh giá của cựu học sinh: (61 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.765 €= 960 € ACE IELTS Preparation Course+ 45 € Phí hành chính của trường+ 760 € (Căn hộ ở chung ACE - Tiêu chuẩn)
 • St. Julians: Clubclass: IELTS Exam Preparation (20)
  Các đánh giá của cựu học sinh: (410 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.700 €= 1.120 € IELTS Exam Preparation (30) - Classic+ 40 € Phí hành chính của trường+ 540 € (Nhà Nghỉ (HOSSHR))
 • St. Julians: English Language School: IELTS Exam Preparation
  Các đánh giá của cựu học sinh: (47 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  2.035 €= 1.280 € IELTS Exam Preparation+ 45 € Phí hành chính của trường+ 710 € (Căn hộ ở chung - tiêu chuẩn)
 • St. Julians: International House: Exam preparation - Low Season
  Các đánh giá của cựu học sinh: (83 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.335 €= 700 € Exam preparation - Low Season+ 75 € Phí hành chính của trường+ 560 € ()
 • Vịnh St Paul's: BELS: IELTS Exam Preparation - Mini Group
  Các đánh giá của cựu học sinh: (52 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  915 €= 320 € IELTS Exam Preparation - Mini Group+ 55 € Phí hành chính của trường+ 540 € (Căn hộ ở chung - mùa thấp điểm)
 • Valletta: Easy School of Languages: IELTS
  Các đánh giá của cựu học sinh: (123 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
  1.400 €= 800 € IELTS+ 600 € (Ở Nhà Người Bản Xứ)
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi