X

TCF - Test de connaisance du Français

Všeobecné informácie o TCF - Test de connaisance du Français:
Testy Alliance Française sú poskytované v troch verziách:
- TCF (test znalosti francúzštiny) najobľúbenejší test francúzštiny od Národného ministerstva vzdelania, ktorý umožňuje ohodnotenie úrovne francúzštiny nefrankofónnych študentov jednoduchým, spoľahlivým a rýchlym spôsobom. Úrovne skúšky od A1 do C2.
- Test TEF (Test ohodnotenia francúzštiny)je skúška založená na expertíze Parížskej obchodnej komory vo vzdelaní a certifikácii.
-Diplomy profesionálnej francúzštiny pre svet biznisu:
DFP Biznis B2 (kedysi DFA1)
DFP Biznis C1 (kedysi DFA2)
DFP Právo (kedysi diplom právnej francúzštiny)
DFP Sektor turizmu a hotelov (kedysi CFTH: diplom francúzštiny pre turizmus a hotelový obchod)
DFP Medicína (kedysi DFM: diplom medickej francúzštiny)
- Diplomy DELF (Diplom francúzskeho jazykového štúdia) a DALF (Diplom pokročilého francúzskeho jazykového štúdia) vydáva Národné ministerstvo vzdelania a certifikuje nimi vašu úroveň francúzštiny.
Podobné testy:
CEFP 2 - Certificat d'Etudes de Française
DL - Diplome de Langue Française
DLSCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française
DHEF- Diplome de Hautes Etudes Française
Úroveň:
CEFP 1: veľmi nízka úroveň (1)
Úroveň založená na spoločnom európskom referenčnom rámci: A2
Termíny skúšky:
September 2018: 17
Október 2018: 01
November 2018: 05
December 2018: 03
Poplatky za skúšku:
€200
Registrácia vopred:
4 týždne pred skúškami Alliance Française
Štruktúra skúšky:
písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie
Výsledky:
pass or fail
Iné informácie:
V tlači:
zmienky v tlači
zmienky v tlači
Dôverujú nám:
dôverujú nám
dôverujú nám