X

TCF - Test de connaisance du Français

Thông tin chung về TCF - Test de connaisance du Français:
Các kì thi của Alliance Française thường có nhiều phiên bản khác nhau:
- TCF (Bài Kiểm Tra Kiến Thức Pháp Ngữ) là bài thi tiếng Pháp phổ biến nhất của Bộ Giáo Dục Pháp, giúp đưa ra đánh giá trình độ tiếng pháp của một người không nói tiếng Pháp theo cách đơn giản, đáng tin và nhanh chóng. Cấp độ của bài thi từ A1 tới C2.
- TEF (Bài Kiểm Tra Đánh Giá Tiếng Pháp) là một bài kiểm tra kỹ năng tiếng Pháp được hình thành dựa trên chuyên môn của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp trong lĩnh vực giáo giục và cấp chứng chỉ.
-Các Văn Bằng Tiếng Pháp Chuyên Nghiệp trong môi trường thương mại thế giới:
DFP Thương Mại B2 (trước đây là DFA1)
DFP Thương Mại C1 (trước đây là DFA2)
DFP Ngành Luật (trước đây là Văn Bằng Tiếng Pháp Ngành Luật)
DFP Ngành Du Lịch và Khách Sạn (trước đây là CFTH: Văn Bằng Tiếng Pháp cho Du Lịch và Thương Mại Khách Sạn)
DFP Ngành Dược (trước đây là DFM: Văn Bằng Tiếng Pháp Ngành Dược)
- DELF (Văn Bằng Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp) và DALF (Văn Bằng Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp Chuyên Sâu) là các chứng nhận về các kỹ năng sử dụng Tiếng Pháp do Bộ Giáo Dục Pháp cấp.
Các bài thi tương tự:
CEFP 2 - Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp Thực Tiễn
DL - Văn Bằng Tiếng Pháp
DSLCF - Văn Bằng Ngôn Ngữ và Văn Hóa Pháp Chuyên Sâu
DHEF - Văn Bằng Tiếng Pháp Cấp Cao
Trình độ:
CEFP 1: rất thấp (1)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A2
Ngày thi:
Tháng Chín 2018: 17
Tháng Mười 2018: 01
Tháng Mười Một 2018: 05
Tháng Mười Hai 2018: 03
Lệ phí thi:
€200
Đăng ký nâng cao:
4 tuần trước ngày thi của Các Kỳ Thi Alliance Française
Cấu trúc bài thi:
viết, đọc hiểu, nghe hiểu, nói
Kết quả:
pass or fail
Các thông tin khác:
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi