X

Teaching English as a Foreign Language / TEFL Teaching English to Speakers of Other Languages / TESOL

مطالب کلی پیرامون Teaching English as a Foreign Language / TEFL Teaching English to Speakers of Other Languages / TESOL:
آزمونهای TEFL(Teaching English as a Foreign Language) و TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages) اهمیت و اعتبار رسمی ندارند اما در شرایط کلی به عنوان مدارکی برای تدریس زبان استفاده می شوند. اطمینان داشته باشید که آموزشگاهی که دوره های آماده سازی TEFL و TESOL را ارائه می کند با اتحادیه صنفی آزمونهای داخلی دانشگاه کمبریج (UCLES) و کالج سه گانه لندن (Trinity College London) همکاری می کند. این دو دانشگاه در سطح دنیا برای آزمونهای TEFL و TESOL مورد قبول هستند. دوره های معتبر به شرح زیر می باشد:
:آزمون های مشابه
Validated by UCLES:
Cambridge CELTA (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان)
Cambridge DELTA (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان)
COTE (مدرک ویژه معلمین زبان انگلیسی در خارج از کشور)
CELTYL (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به جوانان)
Validated by Trinity College of English:
Trinity Certificate TESOL
Trinity Diploma TESOL
Trinity Certificate TEYL ( (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به جوانان
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Teaching English as a Foreign Language / TEFL Teaching English to Speakers of Other Languages / TESOL را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • تورنتو: Hansa Language Centre: TOEFL Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (90 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.310 €= 1.160 € TOEFL Exam Preparation+ 100 € هزینه اداری مدرسه+ 1.050 € (اقامتگاه دانشجویی (از طریق ماندن در منزل خانواده ای دیگر) (۱۸ سال به بالا))
 • تورنتو: OHC English: TESL
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.795 €= 1.450 € TESL+ 140 € هزینه اداری مدرسه+ 1.205 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • تورنتو: Quest Language Studies: TESOL Professional
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (133 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.890 €= 840 € TESOL International+ 150 € هزینه اداری مدرسه+ 900 € (محل اقامت اولیه - خانه دانشجویی)
 • ادینبورگ: TLI English School: CertTESOL
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (92 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.610 €= 990 € CertTESOL + 620 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با