X

Test of English as a Foreign Language / TOEFL

مطالب کلی پیرامون Test of English as a Foreign Language / TOEFL:
TOEFL(Test of English as a Foreign Language) آزمون زبان انگلیسی آمریکایی است که مورد نیاز برای پذیرش در اکثر دانشگاه های آمریکایی است.
سطح:
سطح پایین (2) تا بسیار بالا (5) - بستگی به نمره شما دارد)
A1-C2:سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
بسته به حجم رزروهای آزمون مورد نظر، 1 تا 8 هفته زود تر از تاریخ برگزاری آزمون مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
مهارت خواندن نگارش مهارت شنیداری
نتایج:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Test of English as a Foreign Language / TOEFL را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در هزینه صرفه جویی کنید! تبلیغات اختصاصی!
برای بهره مند شدن از بهترین دوره های دوره زبان ثبت نام کنید.
چاپ