X

Test of English as a Foreign Language / TOEFL

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ Test of English as a Foreign Language / TOEFL:
การสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / โทเฟิล (TOEFL) คือการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษแบบอเมริกันซึ่งจำเป็นสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสหรัฐ-อเมริกันส่วนใหญ่
ระดับ:
ต่ำ (2) ถ​​ึงสูงมาก (5) - ขึ้นอยู่กับคะแนนของคุณ)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: A1 - C2
วันสอบ:
กุมภาพันธ์ 2021: 13
เมษายน 2021: 10
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามศูนย์ที่จัดสอบ
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการสำรองที่นั่งในการสอบที่คุณต้องการเข้าร่วม, 1-8 สัปดาห์ก่อนการสอบจริง
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน การเขียน การฟัง
ผลสอบ:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points
ข้อมูลอื่นๆ:
เปรียบเทียบข้อเสนอจากโรงเรียนภาษาที่ได้รับการยอมรับ Test of English as a Foreign Language / TOEFL หลักสูตรเตรียมความพร้อม (ราคาขึ้นอยู่กับ 4 สัปดาห์ หลักสูตร)
 • คอร์ก : ACET/Cork Language Centre International: Standard + TOEFL
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (185 ความคิดเห็น ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  2.045 €= 1.200 € Standard + TOEFL+ 60 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 785 € (หอพักนักเรียน)
 • กรุงเทพฯ: International House: Exam Preparation 25 - TOEFL
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (24 ความคิดเห็น ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  63.500 €= 46.000 € Exam Preparation 10 - TOEFL+ 3.000 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 14.500 € (VP Tower - ห้องดีลักซ์)
 • เชียงใหม่: International House: Exam Preparation 10 - TOEFL
  คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 ความคิดเห็น ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)
  99.800 €= 68.800 € Exam Preparation 25 -TOEFL+ 3.000 € ค่าธรรมเนียมโรงเรียน+ 28.000 € ()
เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว & คุกกี้เกี่ยวกับเราติดต่อเราประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้