X

Test of English as a Foreign Language / TOEFL

Thông tin chung về Test of English as a Foreign Language / TOEFL:
Bài thi Tiếng Anh như một Ngoại Ngữ / TOEFL là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh Mỹ, đây là yêu cầu bắt buộc để được nhận học vào hầu hết các trường đại học ở Mỹ - Hoa Kỳ.
Trình độ:
thấp (2) tới rất cao (5) - phụ thuộc vào điểm số của bạn)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A1 - C2
Ngày thi:
Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
phụ thuộc vào lịch thi được đặt kín chỗ hay không, 1-8 tuần trước ngày thi thực
Cấu trúc bài thi:
đọc hiểu viết nghe hiểu
Kết quả:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Test of English as a Foreign Language / TOEFL (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
  • Bangkok: International House: Exam Preparation 25
    Các đánh giá của cựu học sinh: (24 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
    86.300 €= 68.800 € Exam Preparation 25+ 3.000 € Phí hành chính của trường+ 14.500 € (Tháp V.P. - Phòng Deluxe)
  • Chiang Mai: International House: Exam Preparation 10 - TOEFL
    Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)
    99.800 €= 68.800 € Exam Preparation 25 -TOEFL+ 3.000 € Phí hành chính của trường+ 28.000 € ()
Tiết kiệm tiền! Khuyến mãi độc quyền
Đăng ký để nhận được những chào giá khóa học ngôn ngữ tốt nhất.
Phần ghi của đơn vị xuất bảnChính sách về Đánh giá và nội dung người dùng